BYGDEBOKKOMITEEN

Styret og komitemedlemmer i 2018. Du kan lese om gårdshistorie i Hærland på lokalhistoriewiki.

Oppdatert 14.5.2018Medlemmer av Bygdebokkomiteen pr. 23. april 2018
Reidar Olsen, leder
Hans Bjørnstad
Reidun Skaug
Jørn Holene
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Dag Mysen, leder Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter
Årsberetning 2017 – Bygdebokkomiteen


Bygdebokkomiteen for Eidsberg har i 2017 hatt denne sammensetning:
Til 18.10.2017
Unni Gangnæs, leder
Liv Molstad Johansen
Leif Karlstad
Hans Bjørnstad
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Halvor Johan Kolshus, leder Eidsberg Historielag
Reidar Olsen, kasserer Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter

Fra 18.10.2017
Reidar Olsen, leder
Hans Bjørnstad
Johanne Hersleth Holsen
Jørn Holene
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Halvor Johan Kolshus, leder Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter

Komiteen har kvartalsvise møter på Folkenborg museum hvor bygdebokforfatter avgir rapporter om arbeidets gang og orienterer komiteen om framdrift og utfordringer som må løses.

I 2017 har lønnskostnadene til bygdebokforfatter beløpt seg til kr. 293.680,-. Av dette dekker Eidsberg kommune kr. 200.000,-. Eidsberg sparebank har for året 2017 bevilget kr. 33.000,-.
Netto kostnad for Eidsberg Historielag v/bygdebokfondet ble i 2017 kr. 60.680,-.
Forfatteren er engasjert i 50 % stilling med kontrakt fram til 31.12.2018.

Eidsberg kommune har i sin økonomiplan innvilget søknaden om kr 200.000,- årlig t.o.m. 31.12.2020. Kommunen setter også 31.12.2020 som sluttdato for ferdigstilling av de gjenværende bøker for Trømborg og Hærland. Det dreier seg om ca. 5 bøker. I bokform er ikke dette mulig!
Arbeid er derfor satt i gang med å dele prosjektet i to deler. Det som er samlet inn av stoff fra Hærland gjennom mange år skal legges ut på nettstedet <<lokalhistoriewiki>>. Våren 2018 kommer første del på plass på dette nettstedet. I Trømborg fortsetter bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krog arbeidet med manus, spesielt konsentrert om den eldre delen av historien. Hun arbeider for tiden med gnr. 153 Søpler. Dessverre ble hun sykmeldt i november. Ei arbeidsgruppe hjelper til med å samle inn lett tilgjengelige data. Bilderegistreringsgruppa og slektsgranskergruppa bidrar med bildeinnsamling og slektsopplysninger.


Eidsberg 07.03.2018 Reidar Olsen, leder