Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Redaksjonskomiteen for "Haakon"

"Haakon" er er lokalhistorisk tidskrift som Eidsberg Historielag har utgitt hvert år siden 2008.. På underliggende sider ligger det en innholdsoversikt over hvert hefte. 


Haakon-redaksjonen består av:

Dag Mysen, leder

Halvor Johan Kolshus

Øivind Gryteland

Eldbjørg Skaug
Vi tar gjerne imot ideer til stoff. Vi er avhengige av innspill fra publikum. Kontakt Halvor Johan Kolshus (tlf: 41404560), eller Dag Mysen (tlf: 41434466).