Årsmelding 2015 fra slektsgranskergruppa.

Gruppa har i året vært administrert av Øivind Larsen og Kjell J. Frankrig. Det er ingen andre faste medlemmer av gruppa.
Oppmøtet fra andre er mere sporadisk. Oppmøtet i 2015, foruten Øivind og Kjell har vært som følgende:
Feb. 2 stk. mars 0 stk. april 0 stk. mai 3 stk. juni 1 stk. aug. 1 stk. sept. 1 stk. okt. 0 stk. Dette gir en snitt på 1.stk. pr. avholdt møte. (Januar og juli er det tradisjonelt ikke møter). Denne synkende tendensen har holdt seg gjennom de siste årene. Etter oktobermøtet bestemt vi oss for å avvikle ordningen med faste møter. Interessen er for liten. All den tid folk har tilbud på Historielagets hjemmesider til å kontakte oss for hjelp, kan vi avtale treff med dem når og hvor som helst. I oktober ble styret orientert om vår beslutning om avviklingen.
Vi har gjennom året hatt ca. 20 henvendelser fra personer utover landet om hjelp til å løse slektsproblemer. En tendens vi registrerer er at noen av forespørslene er «tyngere» enn hva vi har sett tidligere. Det kan gå på spørsmål om navnebytte, om vi kjenner noe til historien bak personer og etterlysning av personer fra 1600 og 1700 tallet. Vi har allerede så langt i 2016 hatt 7 henvendelser om hjelp til å finne aner i Eidsberg.
Vi har også i året ytet bistand til gårdshistorieforfatter ved at Øivind bidro med korrekturlesing av bind 7.
Folketellingen for 1891 for Eidsberg ble tidlig på året ferdig transkribert. Aud Berge foretok noe korrekturlesing, en takk til henne. En stor takk til Marit og Halvor Kolshus for korrekturlesing av det meste av transkriberingen. 26. oktober ble databasen sendt Digitalarkivet og 4. november ble den lagt ut på nettet. Nå er folketellingen for 1891 for Eidsberg søkbar på nettet. Vi har testet den og resultatet er meget bra. Dette var en stor jobb for oss og vi er godt fornøyd med resultatet.
Øivind har fortsatt sitt arbeide med å transkribere kommunikantprotokollene for Eidsberg. Dette er et meget viktig hjelpemiddel for slektsforskere, da de her kan finne ut hvor folk bodde til forskjellige tider. Spesielt husmannsfolk flyttet mye rundt i kommunen. Han er nå kommet til årene 1853-1874 for Herland sogn. Her står korrekturlesingen igjen. 
Vi takker styret for samarbeidet i året som er gått.
Mysen 4.02.2016


K. F. 
Årsberetning for Kulturminnekomiteen og på Gjengrodde stier 2015
Komiteen har bestått av:
Kjell Frankrig, Øivind Larsen, Kjell Ulfsby, Roy Vollebekk, Jan Johansen og Nils-Johan Undrum.
Vi har nok nå kommet i den situasjonen at vi ikke kan forvente å få så mye hjelp fra personer som vet om det er noen kulturminner igjen som ikke er registrert. Det betyr at vi heretter må finne dem med hjelp av kart. De kartene vi har er naturligvis gamle og ikke alltid like nøyaktige, da tenker vi spesielt på, veier og andre ting. Da må vi mere se etter hvor det hadde vært naturlig å bygge ei stue eller en husmannsplass, finner vi noe som kan ha vært en brønn eller kjellerhull, er vi heldige. Et eksempel var Sagstuen under Hedemarken, vi viste det hadde stått ei stue der men med å nærmest gå manngard kunne vi ikke finne noe.
Noen av medlemmene i gruppa fikk være med på å fotografere de gjenstandene som Erling Mustorp, og generasjonene før han hadde tatt vare på. Det var helst Øivind Larsen som hadde det meste av jobben med å ta bildene og ikke minst med redigering og det viktige samarbeidet med Mustorp om hva gjenstandene hette og hva de ble brukt til, som er skrevet under bildene. Dette med tanke på at de neste generasjoner kan få vite hva dette er for noe.
På gjengrodde stier gikk i år «øst i kroken.» Etter den oppmerksomheten som Wilson-damene og Thea Foss hadde fått gikk vi den samme turen som ble foretatt for noen år siden. Mange hadde møtt fram om enn i noe utrygt vær. Gledelig var det også at sentrale personer som hadde engasjert seg både med boka og historiene rundt med Anna og Olga Wilson, samt informasjon om livet og teaterforestillingen om Thea Foss var tilstede.
Det som skuffer oss svært er at ingen ting av det vi har arbeidet med i år har vi fått lagt ut på nettet pga. en sentral feil med det programmet som vi bruker. Vi har forsøkt å få det til men det har ikke lykkes oss. Frustrasjonen i gruppa er stor, både for meg og det arbeidet som er utført og ikke mist Øivind Larsen som har ansvaret med å legge det som er samlet ut på nettet. Motivasjonen til å fortsette blir da dessverre dalende.


Vi går rundt i skogen og ser etter minner da rasker vi på før de alle forsvinner, igjen er det mange, våre dager blir lange ryggene verker vi stønner og svimer, men blir glade som barn når en grunnmur vi finner.

Slitu, 17.2.2016.
For kulturminnekomiteen Nils-Johan Undrum

ÅRSBERETNING 2015 - BYGDEBOK-KOMITEEN

Bygdebok-komiteen har i Eidsberg Historielag har hatt denne sammensetning:
Unni Gangnæs
Eva Svendstad, Eidsberg kommunes representant
Jorun Westerby
Liv Molstad Johansen
Leif Karlstad
Anne Sofie Øiestad
Hans Bjørnstad

Første møte ble avholdt 21.januar 2015. Bygdebokforfatter Ragnhild Wergeland Krog tiltrer komiteen. Komiteen har hatt kvartalsvise møter.

Eidsberg sparebank har etter komiteens søknad bevilget kr. 33 000,- til
lønnsmiddelstøtte for året 2015.
Forfatteren er engasjert i 50 % stilling fram til 31.12.2018. Eidsberg kommunes bidrag er årlig på kr.200 000,-
Ved sykdom må legeattest forevises og innberettes Eidsberg kommune.

Komiteen og bygdebokforfatteren utarbeidet i mai en tidsplan for bind VII av gårdshistorien, Trømborg krets. Bind VII omhandler gnr.133 Hake – Rånås t.o.m. gnr. 148 Sviu.
Komiteen vil i samarbeid med forfatter søke å legge en framdriftsplan for bind VIII.

Øivind Larsen har bistått forfatteren med å lese korrektur. Jul Aage Krosby har
vært en solid støttespiller.

Boken utkom i november 2015 i et antall på 500 stk. Trykkekostnad
kr. 160 000,- som ble dekket helt ut av bygdebokfondet.

Eidsberg kommune har for inneværende valgperiode ikke oppnevnt medlem til bygdebok-komiteen.


Mysen 21 januar 2016

Unni Gangnæs
lederÅrsmelding fra Redaksjonskomitéen for Haakon, Nr. 1 - 2015 - Årgang 8

Redaksjonskomitéen for det lokalhistoriske tidsskriftet Haakon er oppnevnt av Eidsberg Historielag. I 2015 har den bestått av Jorun Garseg, Jorun Westerby, Eldbjørg Skaug, Inger Elise Solheim, Karl Ole Engen, Dag Mysen og Halvor Johan Kolshus.Årets hefte av Haakon kom ut til jul, og ble godt mottatt. Det selges på Libris bokhandel og Eidsberg Bibliotek, begge på Mysen. Heftet kan jo sies å være vår virkelige årsmelding.


Jorun Garseg har ledet redaksjonsmøtene. Jorun Westerby har ferdigstilt manuskriptene. Det har vært mange møter og mye arbeid, men også mye moro. En spesiell takk til Juul Åge Krosby for tålmodighet og faglig dyktighet i forbindelse med trykkingen.


På vegne av redaksjonen
Halvor Johan Kolshus


Virksomheten i Billedregistringsgruppa
Gruppa som registrerer bilder har i det siste bestått av Jorun Westerby, Arvid Kolstad, John Sævik, Tove Krokeide og Thormod Næringsrud. Gruppa har tar imot gamle bilder fra Eidsberg for scanning, skrivelse, digital registrering og arkivering. Vårt digitale arkivet består nå av ca. 1400 gamle bilder, som vil være bevart for ettertiden. Bildene legges inn med tekst som beskriver personer eller steder. Denne teksten kan siden benyttes til å søke på for å finne igjen bildene.

Vi har i år i tillegg mottatt ca. 1500 fotografier av gjenstander og beskrivelser fra Erling Mustorps samlinger. Fotograferingen og registeringen er her fortatt av Øivind Larsen


Thormod Næringsrud.