ANNET

Seminar i Fredrikshald teater i Halden
17. april 2013.
angående
Det skandinaviske reisendekartet
Tilstede var det representanter fra Halden kommune, romanifolkets landsorganisasjon, taternes landsorganisasjon fra Sverige og Norge, riksantikvarer fra Sverige og Norge, flere tatere, romanifolk, og en teatergruppe som hadde en forestilling, vi trur det bare var oss fra innbudte historielag.
Seminaret handlet om Romanifolket/taternes kulturminner på deres reiser gjennom Skandinavia i mer enn 500 år, der dette folket med sin kultur har satt avtrykk i historien med handel, håndverkere og entreprenørskap.
Sporene etter dette folkets boplasser finnes det mange av i det svensk/norske grenseområdet. Med fare for at dette folkets historie og kultur skal bli borte i menneskers minne er det laget et kart for å vise dette reisendefolkets kulturarv. Dette kartet ble presentert, (www.reisendekartet.no). Det kartet har blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom Bohusläns museum og Øsfoldmuseene/Halden historiske Samlinger sammen med Kulturgruppen for reisendefolket, Landsorginasjonen for romanifolket og Taternes Lansforening med støtte av Glomdalsmuseum og forfatteren Bo Hazell.
Til orientering kan vi si at både oppbygningen og informasjonen om dette kartet er veldig lik det vi bruker til registrering av fornminner og kulturminner.
Vi ble oppfordret til å komme med informasjon om plasser i vårt område hvor romanifolk eller tatere hadde bodd tidligere for å få disse også inn på kartet.
Det var svært interessant å få være tilstede og høre om deres liv og virksomhet langs bygdene i nærområdene våre, og deres kamp for å overleve tross vanskeligheter med trusler og hele tiden på flukt og livet på reisefot. Dette var fra myndighetenes side et folk som skulle utryddes, og helt opp til vår tid var det vanlig at unge jenter ble tvangssterilisert, med resultat at disse jentene vokste opp med psykiske plager i hele sitt liv.
En stolt taterkone, Anna Gustavsen, fortalte om det hun husket fra hun var lita. Født på Dal på Hadeland flyttet fra sted til sted hele livet. Hun nevnte Trøgstad, Sverige, langs den Norske sørlandskysten, Vestlandet og ellers hele landet. Det hørtes også når hun snakket med en blanding av mange dialekter. Frykten som liten var hele tiden å bli tatt og satt på barnehjem, vanskelige tider når familien måtte reise om vinteren og hun måtte være igjen hos noen som de stolte på. Tross eget barnerom og mat med mye pålegg, savnet hun hele tiden familien og livet på reise. - Veldig interessant å høre på.

Kjell Frankrig og Nils-Johan Undrum.