BØKER TIL SALGS

Oppdatert 26. april 2016

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR EIDSBERG 

Eidsberg er en stor kommune som inneholder mange gårder. Eidsberg hovedsogn har 132 matrikkelgårder, mens de to annekssognene Trømborg og Hærland inneholder ytterligere 93 matrikkelgårder. Svært mange mennesker har sine røtter godt festet i disse gårdene, og de kan ved hjelp av gårds- og slektshistorien finne viktige opplysninger om sin egen families historie. Målet er at alle gårdene i kommunen skal få sin og beboernes historie inn mellom to permer. Det er hittil utgitt 7 bind av gårds- og slektshistoreie for Eidsberg.

Priser:


Bygdehistorie I 1537-1800 kr.200,-
Bygdehistorie II 1800-1940 kr. 200,-

Gårdshistorie I kr 200,-
Gårdshistorie II kr 200,-
Gårdshistorie III kr 200,-
Gårdshistorie IV kr 200,-
Gårdshistorie V kr 450,-
Gårdshistorie VI kr 450,-
Gårdshistorie VII kr 600,-

Samlet kjøp av Gårdshistorie I til VI selges nå for kr 1500,00.


Salgssteder:
 - Eidsberg bibliotek, tlf. 69702360
 - Libris Mysen, tlf 69891650,
 - Eidsberg historielag: e-post. post@eidsberghistorielag.no (eller kontakt styret)

Bøkene kan også bestilles fra Eidsberg historielag, v/Eva Svendstad,tlf. 69891442.
   e-post: eva.svendstad@hotmail.com
og bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krog tlf.69884687, e-post. kjetlar@online.no

Kontoret er i Kirkeby-låven på Folkenborg og er åpent tirsdager 10.00-12.00.


MYSENLEKSIKON er nå igjen å få kjøpt.
Den er trykket opp på nytt og er bl. a. en fin julegave.
Salgsteder er som for bygdebøkene.
Prisen er kr 500,-.

Det lokalhistoriske tidsskriftet HAAKON


Det er utgitt 8 hefter av det tidskriftet. Intensjonen er å utgi et hefte i året.

 
        Haakon 4 kr 150,           Haakon 5 kr 150,       Haakon 6 kr 150,            Haakon 7 kr 200,                                                                                                                                       Haakon 8 kr 200.
                     
En beskrivelse av kulturminner i Hærland  og østover forfattet av Kjell Undrum.

J. N. Wilses tiltredelsestale i Eidsberg kirke februar 1786,
og med tidligere sogneprest Knut Hopes kommentarer:
Kr.100,00
 
                           
                                                                                    
Heftene HAAKON 1 og HAAKON 2 (om skolene i Eidsberg) og HAAKON 3 er også tilsalgs på Eidsberg bibliotek, Folkenborg museum og Libris Mysen eller fra Eidsberg Historielag.


Hefte 1, 2 og 3, pris pr. hefte er kr.100,00