PROGRAM

Oppdatert 26. april 2016
Følgende program er satt opp for 1. halvår 2016

14.01 Torsdagsklubben
21.01 Styremøte
11.02 Torsdagsklubben
18.02 Styremøte
10.03 Torsdagsklubben
31.03 Styremøte kl 1700
          Årsmøte kl 1900
14.04 Torsdagsklubben
21.04 Styremøte
28.04 Temamøte kl 1900
12.05 Torsdagsklubben
17.05 Bekransning av bauta på Folkenborg
19.05 Styremøte
09.06 Gårdsarbeid-skoledag (muséet)
09.06 Torsdagsklubben
13.06 Styremøte
19.06 Bygdedag (muséet)
29.07 Olsok (fredag) Eidsberg kirke (EH har ansvar for servering i kirkestua)