SLEKTSGRANSKING

Oppdatert 8.5.2018

Årsmelding 2017 fra slektsgranskergruppa.

Gruppa har i året vært administrert av Øivind Larsen og Kjell Frankrig.
Wenche Myhrvold Olsen tiltrådde gruppa i annet halvår for å bistå i forbindelse med bistand til gårdshistorieforfatter Rønnaug Wergeland Krogh. Dette arbeidet bestod i å undersøke og i størst mulig utstrekning dokumentere person og familieopplysninger for alle personer som har hatt et eierskap/opphold/virke på gårdene søndre Rud, nordre Rud og Skollerud med husmannsplasser i Trømborg. Gårdene ble delt mellom nevnte tre personer. Det var et omfattende arbeid.

I tillegg til ovennevnte har vi hatt ca. 10 forespørsler om hjelp, vesentlig i første halvår, kun en i annet halvår. Det har vært veldig stille siste 3 måneder. Som de siste to årene er forespørslene «litt tyngre» og har krevd noe merarbeid.
Vi har skaffet til veie bilder av kirkene i Eidsberg til ett par i USA som var på besøk ved Eidsberg kirke en dag i sommer. Det gjaldt både gamle og nye utførelser av kirkene.

Vi takker styret for samarbeidet i året som er gått.


Mysen 10.2.2018
Oppdatert 6. oktober 2015

Lurer du på hvem dine forfedre er, hvor de kommer fra, hva har de drevet med? Hvem er dine slektninger? Kanskje de bor ved siden av deg uten at du er klar over det. Stiller du deg disse spørsmålene blant mange andre, da bør du begynne med slektsgransking. Slektsgransking er en spennende og interessant hobby du kan drive med. Dersom du skal granske på internett, hvilket de fleste gjør i dag, kan du drive med dette når det passer deg. Dette er en hobby for alle aldersgrupper.

Kanskje du allerede er en slektsgransker, hva vet vi. Uansett om du er nybegynner eller allerede driver med slektsgransking, ta kontakt med oss i Eidsberg Historielag. (kontaktnavn og punkter ser du nedenfor). Er du nybegynner kan vi hjelpe deg å komme i gang. Vi kan vise deg hvor du skal lete, hvordan du bør legge opp granskingen og ikke minst hvordan du bør ta vare på og systematisere de opplysningene du etter hvert finner.

Er du allerede en slektsgransker, kan vi kanskje hjelpe deg med gode tips dersom du står fast eller det er opplysninger du ikke finner.

Kontakt oss gjerne på E-mail eller telefon, så hjelper vi deg gjerne med å finne dine forfedre i Eidsberg eller tips om hvordan du kan søke selv. Bor du i Indre Østfold, kan vi kanskje avtale å treffes på Folkenborg Museum for en slektsgranskerprat.

Vi, er to personer med mange års erfaring innen slektsgransking;
Øivind Larsen: torueri@online.no (ikke telefon)
Kjell Frankrig: kjell.frankrig@gmail.com , tlf; 934 23 171