STYRET

Oppdatert 8.mai 2018

Årsmøtet i Eidsberg Historielag torsdag den 19 april 2018
Leder: Dag Mysen
Nestleder: Velges av styret.
Styremedlemmer: Reidar Olsen, August Kleven, Helga Frøyset , Johanne Herslet Holsen,
Thorild Nordby Jahren og Nils Johan Undrum
Styret velger selv kasserer og sekretær.
Varamedlemmer: June Granberg, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien.

Revisorer. Hans Bjørnstad, Bjørg Ruud varamedlem: Svein Paulshus

Valgkomite. Signe Grønvik, Jorun Westerby og Tollof Dahl.

Stiftelsen Folkenborg Museum.Styremedlemmer. Halvor Johan Kolshus Ikke på valg
Einar Antonsen Gjenvalg
Øistein Heen Gjenvalg
Varamedlemmer. 1. Unni Gangnæs Gjenvalg
2. Jorun Westerby Gjenvalg
3. Thor Nilsen Gjenvalg


Adresse- og telefonliste for styret i Eidsberg historielag 2018

VERV
NAVN
ADRESSE
TELEFON
Leder Dag Mysen
David Blids gate 23 , 1850 Mysen
damys@online.no
41434466
Nestleder Johanne Helset Holsen
Gamleveien 12 , 1850 Mysen
joheho@oline.no

92668098
Kasserer . Reidar Olsen
Svennebyveien 113, 1880 Eidsberg
reidaols@online.no
95330114

Sekretær August Kleven
Smedgaten 32 C 1850 Mysen

99729854
Styremed. Thorild Nordby Jahren
Åsgårdveien 281 , 1850 Mysen
k-jahren@nline.no
95926838
Styremed. Nils Johan Undrum Slitungveien 15 , 1859 Slitu
nondrum@online.no

90144706
Styremed. Helga Frøyset
Kløntorpveien 74, 1850 Mysen
helgakf@hotmail.com
41311292
69861292
Varamed. June Granberg
Rånåsveien 103, 1880 Eidsberg
granbergjune@gmail.com
41469567
Varamed. AnnvorAasgaard
Glomsrud
Glomsrudvein 98, 1880 Eidsberg
annvorsg@hotmail.com
95152776
Varamed. Jostein Flåøien
Platåveien 2 , 1850 Mysen
jflaoien@online.no
69862602
9112102


Folkenborg museum
Erik Tresselt
Erik.Tresselt@ostoldmusenene.no

95253719Folkenborg museum
Aurora Olea Søbye
Aurora.olea.sobyy@ostfoldmuseene.no


48867781


Folkenborg museum
Narvestadvn. 7, 1850 Mysen


97799972 (Hilde)


Historielagets kontor
Narvestadvn. 7, 1850 Mysen

Oppdatert 3. mai 2016

Årsmøtet for 2016 ble holdt torsdag 31. mars 2016.
Styret og komiteene består av følgende personer: 

Formann:
Halvor J. Kolshus, Bråveien 16, 1880 Eidsberg.
Tlf.: 69897003, Mob.: 41404560
e-Mail: hjk25@hotmail.com

Nestformann:
Liv Molstad Johansen, Trømborgvn. 844, 1880 Eidsberg
Tlf.: 69897123, Mob.: 90096451

Sekretær:
August Kleven, Smedgaten 32 C, 1850 Mysen
Mob.: 99729854
e-Mail: augustkleven@online.no

Kasserer:
Reidar Olsen, Svennebyveien 113, 1880 Eidsberg
Tlf.: 69896825
e-Mail: reidaols@online.no

Regnskapsfører:
Eidsberg herreds regnskapslag
Kontaktperson i styret: Kasserer

Styremedlemmer:
Helga Frøyset, Kløntorpveien 74, 1850 Mysen
Tlf.: 69891292, Mob.: 41311292
e-Mail: halgakf@hotmail.com

Leif Karlstad, Sviuvn. 4, 1880 Eidsberg.
Tlf.: 69897192, Mob.: 92227499
e-Mail: l-harrka@online.no

Thormod Næringsrud, Pilestredet Park 28, 0176 OSLO
Mob.: 91356344
e-Mail: thormodn@gmail.com


Kommunens representanter:
Styremedlem: Ikke oppnevnt.

Varamann:  Ikke oppnevnt.

Varamedlemmer i styret
Nils Johan Undrum, Slittungveien 15, 1889 Slitu
Mob.: 90144706
e-Mail: nundrum@online.no

Annvor Aasgaard Glomsrud, Glomsrudveien 98, 1880 Eidsberg
Mob.: 95152776
e-Mail: annvorsg@hotmail.com

Jostein Flåøien, Platåveien 2, 1850 Mysen                                                            
Tlf.: 69892602, Mob.: 91121028Revisorer:
 Hans Bjørnstad
 Johanne Hersleth Holsen
 Varamedlem: Bjørg Ruud

Valgkomite:
  Signe Grønvik
  Aud Larsen Berge
  Odd Ivar Dybvik

Medlemmer i styret for Stiftelsen Folkenborg museum oppnevnt av Eidsberg historielag:
Styremedlemmer:
- Halvor Johan Kolshus
- Einar Antonsen
- Øistein Heen

Varamedlemmer:
- Unni Gangnæs
- Jorun Westerby
- Thor Nilsen

Ledere i øvrige komiteer:

Skoledagskomiteen:
- Odd Ivar Dypvik
- Marit Lundeby
- Liv Stadshaug
- Øistein Heen
- Halvor Kolshus

Torsdagsklubben:
- leder August Kleven

Bygdedagskomiteen:
 - Tollof Dahl
- Åse Høitomt
- Torill Hauger
- Ida Langeland
- Leif Karlstad
- Aud Berge
- Tore Lund

Festkomiteen:
- Liv Molstad Johansen, Mob.:  90096451
- Linda Engen
- Jorun Westerby
- Eva Svendstad

Komite "Før Jul på museet":
- Hilde Lauvland, Mob.: 97799972

Dugnadskomiten:
 -  Arne Moberg, Mob.:  90844049

Tur komiteen:
 - Unni Gangnæs, Mob:   91835004

Kulturminnekomiteen På gjengrodde stier:
-  Nils Johan Undrum, Mob.: 90144706
- Kjell Ulfsby
- Roy Vollebekk
- Jan Johansen
- Øivind Larsen
- Kjell Frankrig

Slektsgranskningsgruppa:
- Kjell Frankrig, Mob.: 93423171
- Øivind Larsen

Billedregisteringkomiteen:
- Jorun Westerby
- Thormod Næringrud
- John Sævik
- Arvid Kolstad
- Tove Krokeide

Bygdebokkomiten:
- Unni Gangnæs,  Mob. 91835004
- Eva Svendstad
- Liv Molstad Johansen
- Leif Karlstad
- Hans Bjørnstad
- Jorun Westerby
- Anne Sofie Øiestad
- bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krog

Redaksjonskomite "Haakon":
- Jorun Garseg, Mob: 41524856
- Eldbjørg Skaug
- Inger Solheim
- Jorun Westerby
- Dag Mysen
- Karl Ole Engen
- Halvor Kolshus


Møtekomiteen:
- Liv Molstad Johansen
- Linda Engen
- Arvid Kolstad
- Morten Stangeland
- Helga Frøyset
- Inger Solheim
- Unni Karlstad

Museumsledelsens koordinator:
- Hilde Lauvland

Komiteene supplerer seg selv ved behov.