Referat fra årsmøtet i Eidsberg Historielag torsdag den 19 mars 2015 i Kirkebylåven.

Leder Unni Gangnæs ønsket velkommen til 26 medlemmer, og spesielt til Trond Degnes som skulle fortelle om sangeren og grunderen John Herland. 
Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte ble hedret med er halvt minutts stillhet. Man gikk så over til saklisten.

 

 Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Ingen bemerkninger. 


Sak 2. Valg av møteleder, referent og 2 til og underskrive protokollen. 

Møteleder: Unni Gangnæs 
Referent: August Kleven 
Underskrivere av protokollen: Ole Edvard Moen og Torhild Nordby Jahren.

Sak 3. Årsmeldinger

Årsmeldingen for historielaget ble lest av sekretæren August Kleven 
Jul Aage Krosby etterlyste meldinger fra Østfold Historielag etter at meldingsbladet deres har sluttet. 
Årsmeldingen fra Slektsgranskergruppa ble lest av Kjell J. Frankng årsmeldingen fra Kulturminnekomiteen og på gjengrodde stier av Nils Johan Undrum og Bygdebokkomiteen av Unni Gangnæs. Alle godkjent uten bemerkninger. 

Sak 4. Regnskap.

Regnskapet for historielaget og Bygdebokfondet ble referert av kasserer Jorun Westerby, og ble godkjent uten bemerkninger. 

Sak 5. Fastsette kontingent for 2016. 
Styret forslo denne uendret kr. 150.- Dette ble vedtatt. 

Sak 6. Valg. 

Ole Edvard Moen leder i valgkomiteen ledet valget. Alle valgkomiteens forslag 
ble enstemmig vedtatt. Liv Molstad Johansen og Jorun Westerby var på valg. 
Liv Molstad Johansen ble gjenvalgt, men Jorun Westerby hadde frasagt seg gjenvalg. Varamedlem Leif Karlstad ble valgt som nytt styremedlem. Jostein Flåøyen ny vara Styret blir da som følger: 
Leder: Unni Gangnæs 
Nestleder: Liv Molstad Johansen 
Styremedlemmer: Leif Karlstad, Halvor J. Kolshus , Arvid Kolstad, Linda Engen og August Kleven 
Eidsberg kommunes rep. Morten Stangeland varamann Rolf Dillevik 
Styret velger selv kasserer og sekretær. 

Varamedlemmer: Thormod Næringsrud, Helga Frøyset og Jostein Flåøyen. Revisorer: Hans Bjørnstad og Reidar Olsen varamedl. Johanne Herslet Holsen

Valgkomite: Thorhild Nordby Jahren, Aud Larsen Berge og Odd Ivar Dybvig

Stiftelsen Folkenborg Museum. 
Ingen av Historielagets medlemmer i styret var på valg i år. Disse er Unni Gangnæs, Einar Antonsen og Øistein Heen 
Varamedlemmene var heller ikke på valg i år, men som nytt medlem etter Øivind Duserud som er gått bort ble Jorun Westerby valgt for 1 år 
Etter årsmøtet var det kaffe og kringle før Trond Degnes fikk ordet og fortalte interessant om sangeren og grunderen John Herland. 
Unni delte ut blomster til Trond som takk for hans interessante kåseri. 
Jorun Westerby som gikk ut av styret etter mange år fikk takk og blomster av Unni. 

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!