Referat fra årsmøtet i Eidsberg Historielag torsdag den 19 april 2018

 i Kirkebylåven.


Leder Halvor Johan Kolshus ønsket 21 medlemmer velkommen.Siden forrige årsmøte er disse 6 medlemmene gått bort og ble hedret med 1 minutts

stillhet. 

K

arl Petter Opsahl, Gerd Lundeby, Henrik Olsen, Beret Berger, Arild Nisen og Ivar Rønning. 

Man gikk så over til sakslisten

 

Sak 1. 

Godkjenning av innkalling og sakslisten.

Ingen bemerkninger.

 

Sak 2.

 Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.

 

Møteleder: Halvor Johan Kolshus. Referent: August Kleven. Underskrivere av protokollen: Unni Gangnæs og Aslaug Eriksen.

   

Sak 3

. Årsmeldinger.


Årsmeldingen fra Historielaget ble lest av August Kleven.Årsmeldingen fra Torsdagsklubben ble lest av August Kleven. Årsmeldingen fra Slektsgranskergruppa ble lest av Kjell Frankrig. Årsmeldingen fra Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier ble lest av Nils Johan Undrum. Årsmeldingen fra Redaksjonskomiteen for Haakon ble lest av Dag Mysen. Årsmeldingen fra Billedregisteringsgruppa ble lest av Jorun Westerby. Årsmeldingen fra Bygdebokkomiteen ble lest av Reidar Olsen.

Alle beretninger godkjent uten bemerkninger.

 

Sak 4.

 Regnskap.

 

Regnskapet for Historielaget og Bygdebokfondet ble referert av kasserer Reidar Olsen og ble godkjent uten bemerkninger. Halvor Johan Kolshus orienterte om Johan Voldens bokfond.

 

Sak 5. 

Fastsettelse av kontingent for 2019. Styret foreslo denne uendret kr. 150.- Dette ble vedtatt.

   

Sak 6. Valg

.

Leder i valgkomiteen 

  

Odd Ivar Dybvik ledet valget. Leder Halvor Johan Kolshus, nestleder Liv Molstad Johansen og styremedlem Leif Karlstad var på valg og tok ikke gjenvalg. 

Ny leder Dag Mysen og nye styremedlemmer Johanne Hersleth Holsen, Thorild Nordby Jahren og Nils Johan Undrum. Ny varamedlem ble June Granberg, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien tok gjenvalg.

   

Styret blir da som følger:

Leder: Dag Mysen. Nestleder: Johanne Hersleth Holsen,. Styremedlemmer: Reidar Olsen, August Kleven, Helga Frøyset ,  Thorild Nordby Jahren og Nils Johan Undrum. Styret velger selv kasserer og sekretær.Varamedlemmer: June Granberg, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien. Revisorer. Hans Bjørnstad, Bjørg Ruud varamedlem: Svein Paulshus. Valgkomite. Signe Grønvik, Jorun Westerby og Tollof Dahl.

Stiftelsen Folkenborg Museum.

Styremedlemmer. Halvor Johan Kolshus, Ikke på valg.Einar Antonsen,gjenvalg.Øistein Heen, gjenvalg. Varamedlemmer. 1. Unni Gangnæs, gjenvalg, 2. Jorun Westerby, gjenvalg. 3. Thor Nilsen, gjenvalg. 

       

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kringle før Thorbjørn Greipsland kåserte om prinsesse Kristina, norsk og spansk prinsesse.

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!