Årsmelding for Eidsberg Historielag 2019.


Eidsberg Historielag er et selvstendig lag som er medlem av Østfold Historielag.
Medlemmene får tilsendt informasjon ved behov. Ellers er hjemmesiden tilgjengelig
og kan gi nyttige opplysninger. Gå inn på eidsberghistorielag.no.
Laget fyller i år 100 år og er Østfolds eldste. Stiftelsesdatoen er 23 februar.

Medlemstallet er stabilt med ca. 215.
Siden forrige årsmøte er disse medlemmene gått bort . Eli Østensvik, Kari Opsahl,
Birger Ukkelberg, Lauritz Mysen, Reidun Løkke , Astrid Gjennestad og Leif Harry Karlstad.

Styret har i 2019 bestått av:

Leder:                   Dag Mysen
Nestleder:             Johanne Hersleth Holsen
Kasserer:              Reidar Olsen
Sekretær:              August Kleven
Styremedlemmer: Thorild Nordby Jahren, Helga Frøyset og June Granberg.
Varamedlemmer:   Annvor Aasgaard Glomsrud, Jostein Flåøien og Edvard Moen.

Revisorer: Hans Bjørnstad , Bjørg Ruud  varamedlem, Svein Paulshus.

Valgkomite;

Jorun Westerby, Tollof Dahl og Per Gathen

Styret har i perioden hatt 9 ordinære styremøter og 2 på telefon og mail  og behandlet 56 saker.
Haakon 12 kom til jul og ble som vanlig godt mottatt ,Når det gjelder salget viser vi til regnskapet.
Styret har vært på befaring i «Rugevillaen» på Høytorp fort sammen med Arne Moberg fra «Rugevillaens venner. Vi drøftet bygget og dets profil og bruk i tiden fremover fra historielagets synsvinkel.
Dag, Johanne, Reidar, Per Gathen og Thorhild har utført en kjempedugnad med uteanlegget på museet. Alle grusganger er stikket opp og gammel masse er byttet ut med ny singel.
Edvard Moen og Kjell Jahren har bidratt med lastebil og traktor.
Det er lagt ny innkjørsel til Askerudlåven, det er kjørt på pukk og subus . Dette er gjort med litt bistand fra Maskin og Utemiljø.
Det er søkt om midler fra Grinistiftelsen til dette.  
Vi har stilt vakter ved museets forskjellige arrangementer.  Samarbeidet med museets ansatte er meget god.
Historielaget har kontordag hver tirsdag mellom kl.10.00-12.00
Økonomien i laget er god, viser forøvrig til regnskapet.
Torsdagsklubben fortsetter sine møtet andre torsdag i måneden  mellom 10.00-12.00

  

Møter og arrangement vi har deltatt i.

4 april    Årsmøte med 21 deltagere, Ulf Kolstad  orienterte om planene for et industri og innvandrermuseum i                    Askim.

13 mai    Utedugnad på museet med 12 deltagere.

14 mai    På gjengrodde stier i samarbeide med DNT Indre Østfold. OBS-Karl Johans
               kongevei- Rudsmoen  50 deltagere

17 mai    Bekransning av Haakon Haakonssens bauta ved ordfører Unaas. Sang av Eidsberg Bygdekor. Vi                         serverte gratis kaffe og kringle Ca. 50 Deltagere.

23 mai     Kveldsvandring på Folkenborg med Erik 30 deltagere. Det ble servet spekemat.

5-6 juni    Skoledagen, gammelt gårdsarbeide for bygdas 6 klassinger. Vi deltok der det var behov
29 juli       Olsok feiring i Eidsberg kirke i samarbeid med menighetsrådet, etter gudstjenesten
                 samling i kirkestua. Kaffe og vaffel. Kåseri av Arne Bugge Amundsen, ca.75 personer

8 aug.      Tur til Domkirkeruinene  på Hamar og Norsk Jernbanemuseum med avsluttende middagsbuffe på                        Scandic  hotell. Meget vellykket tur med 39 personer.

26 aug.     På gjengrodde stier på Monaryggen og jettegryte i Torperdalen med ca. 30 deltagere

1 sept.      Barn og dyr på museet. Vi hjalp til med salget. Godt besøkt.

14 sept      Bygdas dag. Vi deltok med salg av hefter, og vi fikk snakka med mye folk.

19 sept.     Svein Syversen holdt foredrag om « Fjella som historisk kilde» Meget vellykket ca. 35 deltagere.

24 okt.       Møte med Bård Alsvik «Folkenborgs profil i framtida» Samlet ca. 50 deltagere,
                  meget positivt.

30 nov.      Førjul på museet meget godt besøkt. Vi solgte kaker  for 3.950.- og hefter for
                  kr.3.600.-og deltok på forskjellige steder ved behov.

8 des.       Julemøte på Kirkeby grendehus 23 deltagere. Underholdning av 4 fra kulturskolen 2020
12 jan.      Harder Sandvik foredrag om « Feldmannsaken». Et meget godt foredrag og
                 samlet ca. 100 personer.

23 febr.      Bursdagsfest med bløtkake. Dag kåserte om Eidsberg Historielag ledsaget med  bilder fra utemiljøet                    på Folkenborg. Ole Martin Huser Olsen underholdt  på klassisk gitar. Vel 90 personer.

17 mai       Bekransing av Haakon Haakonssens bauta . Dag holdt en tale om H H. Ja vi elsker ble sunget kl.                        13.00. Samlingen ble av sluttet med Gud signe vårt dyre fedreland.
                  Det deltok ca. 30 personer.Årsberetning 2019 fra Redaksjonskomiteen

I 2019 har redaksjonskomiteen i Eidsberg Historielag bestått av Eldbjørg Skaug, Halvor Kolshus, Kjell Harry Olaussen og Dag Mysen, med sistnevnte som leder og redaktør.

Komiteen har hatt 7 møter i løpet av året. Arbeidet har bestått i å samle artikler, skrive artikler og redigere stoffet slik at det kunne utgjøre heftet «Haakon nr. 12» som ble utgitt i slutten av november, i 500 eks. I dette arbeidet spiller Jul-Aage Krosby en viktig rolle som teknisk og praktisk tilrettelegger og utforming av heftet til trykking.

Ved siden av arbeidet med årets utgave av Haakon, har redaktøren hatt en rekke kåserier om «Møbelbyen Mysen» i lag og foreninger i et stort distrikt, med etterfølgende salg av boken. I løpet av året fikk vi beskjed om at boken ble kåret med «årets bokpris» i Østfold Historielag.

Gjennom hele året arbeidet Øivind Larsen på et omfattende manuskript om de gamle grustakene i Monaryggen, i dialog med redaktøren. Det endte med at en ekstern spesialist ble engasjert for å kna Øivinds arbeid til en form som kunne gjøre rett og skjel for betydningen av dette store og banebrytende materialet. Nå, i mai 2020 har anstrengelsene resultert i en flott bok som skal presenteres på historielagets årsmøte.

På slutten av året 2019· ble arbeidet med Haakon 13 påbegynt.

 

Dag Mysen


Årsberetning 2019 fra  «Kulturminne komiteen» og på «Gjengrodde stier» 

Komiteen har bestått av Øivind Larsen, Roy Vollebekk, Jan Johansen, Kjell Ulfsby og Nils-Johan Undrum.

I år har vi registrert som vanlig litt forskjellige kulturminner. Vi har bla. tatt for oss vardene i Eidsberg, og det er: Torkelsrud varde, Berger varde med vardehytte, og Skofterud varde med to vardehytter. I tillegg har vi registrert Slitu vannverk, og i tillegg noen flere forskjellige kulturminner.

Når det gjelder å få lagt kulturminnene ut på nettet er vi like langt som i fjor, kanskje det er en lysning, så vi for håpe det beste.

«Gamle veifar» som er en av de kulturminnene som skal registreres, så da er vi endelig ferdig med det. Det tok sin tid, men nå er dette levert over til Historielaget, som har lagt det ut på hjemmesiden. Vi håper mange leser dette så eventuelle feil kan rettes opp.

 

Årsberetning 2019 - På gjengrodde stier.

Den 14. mai gikk vi på gjengrodde stier sammen med Den Norske Turistforening fra Morenen og Rudsmosen rundt. Svært mange var med på denne kveldsturen.

Den 21. august var vi igjen ute på gjengrodde stier eller kanskje riktigere å si på geologiske stier. Vi var heldige å få med oss arkeologene Per Hernæs og hans hustru Ingrid Fugletvedt, som også hadde studert geologi. Vi samles på veikroa, og kjørte først ned til Trara for å se på den fine jettegryta der. Fugletvedt fortalte om hvordan den hadde blitt til, og at den ble dannet i den siste delen av istiden. Hun understreket at det på denne tiden gikk enormt mye vann her i Torperdalen. Deretter dro vi tilbake til Mona for å ta matpakka ved Eidsbergs høyeste gravhaug. På veien oppover til toppen ble vi vist hvordan havet hadde dannet avsatser i terrenget etter istiden.

Vel oppe fortalte Hernæs om hvordan det kunne ha vært der oppe på toppen av Mona før og i den tiden da denne store gravhaugen hadde blitt til.

Dette var en interessant tur og vel 30 personer hadde vært med.

For kulturminne komiteen

Nils-Johan Undrum 


Årsberetning 2019 fra bildegruppa 

Vi har vært tilstede på museet hver tirsdag.
Det har vært scannet inn mange bilder som teksten bare har vært notert på registreringsskjema. Vi hadde 2 permer med skjemaer vi skulle legge inn. Vi begynner å se slutten nå, men koronaen har gjort at vi ikke har fått gjort noe med dette fra medio mars til primo juni. Bilder som bare er skannet og ikke lagt inn tekst på, får vi ikke brukt søkefunksjonen med å søke på ord (navn, årstall mm.) for å finne bilder om temaer vi er ute etter.
Erik Tresselt har vært i kontakt med oss et par ganger angående bilder han ønsket i sitt formidlingsarbeid. Vi har prøvd å hjelpe med det vi har.
Vi er i gang igjen nå og har tenkt å bli ferdig før vi tar ferie.
Til høsten har vi tenkt å være mer aktive med å gå ut å prøve å få tak i gamle bilder. Vår erfaring er at det ikke er så mange som kommer til vårt kontor av seg selv.

Bildegruppa 

Jorunn Vesterby og Øyvind Krugerud.


Årsberetning 2019 fra slektsgranskergruppa.

Gruppa har etter årsmøtet i 2019 bare bestått av undertegnede etter at Kjell Frankrig ga seg etter mange års innsats. Strengt tatt kan det vel ikke kalles ei gruppe lenger.

Den tendensen til at folk ber om hjelp til å finne slekt via korrespondanse, ikke via personlig frammøte, har fortsatt.

I 2019 var det bare ett tilfelle av at jeg hadde besøk i kontorlokalene på Folkenborg. Derimot var det 12 ulike personer som ba om hjelp via mail. De fleste av disse resulterte i flere mailer før vi var kommet så langt at jeg ikke hadde mulighet til å finne mer informasjon.

I ett tilfelle har korrespondansen resultert i mer enn 50 mailer (sånn går det når amerikanere skal skrive bok om slekta og ikke behersker norsk, men jeg tror det blir ei veldig bra bok).

I tillegg til spørsmål om slekt, er det også kommet spørsmål om hjelp til å tyde gamle dokumenter.

Et foredrag om slektsforskning er blitt holdt for Rotary.

Jeg regner med at arbeidet i hovedsak vil fortsette på samme måte også i 2020. I de to første måneder i år har det kommet så mange henvendelser at jeg ikke regner med noen nedgang i aktiviteten.

Mysen, 7.3.2020

Øivind Larsen


Årsberetning 2019 Arkiv og gårdshistoriegruppa

Rønnaug Wergeland Krog sluttet i sin stilling som redaktør for gårdshistoriebøker 15. desember 2018. Bygdebokkomiteen besto opprinnelig av medlemmer fra kommunen, sparebanken og historielaget. De siste årene sluttet kommunen og sparebanken å oppnevne medlemmer. Hovedoppgaven var å få til finansiering av forfatterstilling og enkelte hjelpeoppgaver.

Den tidligere Bygdebokkomiteen oppnevnt av Eidsberg Historielag er oppløst. Hoveddelen fortsetter i ei ny gruppe som kalles «Arkiv og gårdshistoriegruppa», med Reidar Olsen som leder. Feltarbeidet ute på gårdene legges til Kulturminnegruppa. Arbeid med gårdshistorien i bokform basert på det digitaliserte arkivet, legges til Haakonredaksjonen.

Arkiv og gårdshistoriegruppa har i 2019 bestått av: Reidar Olsen leder, Reidun Skaug, Hans Bjørnstad og Helga Frøyset.

Eidsberg Historielag fylte 100 år 23. feb. 2020. Helt fra postmester Nilsen var i statsarkivet på 1920 tallet for å lage slektstavle til Jørgen Dahl, har det blitt arbeidet med å finne opplysninger om slekter i Eidsberg og etter hvert også om gårdene. Dette arbeidet gjennom så mange år gjør at vi har et rikholdig arkiv. Arkivet er nå digitalisert for Hærland sogn og arbeidet med å sammenstille det for hvert enkelt gårdsnummer er godt i gang. Arbeidet med å digitalisere arkivet for Trømborg sogn har startet.

Arbeidet med å sammenstille materiale på den enkelte gård har blitt prioritert i 2019. Derfor har det ikke blitt lagt ut nye gårder på nettsiden «gårder i Hærland».

Eidsberg 10.05.2020 

Reidar Olsen, leder


Årsberetning 2019 fra Torsdagsklubben.

Torsdagsklubben har hatt 10 samlinger. Frammøtet er varierende mellom 10 og 17 stykker. Programmet varierer. Siden vi år har hatt 50 og 45 år siden krigsutbrudd og fred ble det mye mimring på april og maimøte. Mange av oss har opplevd begge deler. Etter hvert som praten kom i gang ble det en interessant formiddag. Erling har fortalt om Folkenborg og det er vel ikke den ting han ikke vet. Nils Johan Undrum har fortalt om gamle veifar og det er et fantastisk arbeide han har utført og som har resultert i en bok.
Selv om det ikke er noe fastlagt program, så er praten snart i gang og da går det fort til kaffepause.
Vi håper at det fortsatt er interesse for å fortsette . Det er fint om du har noe å bidra med, så bare kom med det. Det er fortsatt ønskelig med at damer blir med.
Fra nyttår har Halvor Johan overtatt som leder.


August Kleven

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!