Referat fra årsmøtet i Eidsberg Historielag torsdag den 4 april 2019

 i Kirkebylåven

                        


Leder Dag Mysen ønsket 21 medlemmer velkommen.

Siden forrige årsmøte er disse 10 medlemmene gått bort og ble hedret med 1 minutts stillhet. Magne Skadsheim, Otto Ruud, Birgit Grefsli Ruud, Hans Erling Ruud, Ole Laurits Mysen, Frank Lind, Grete Hafstad, Inger Johanne Vonen og vårt eldste medlem Wilhelm Molberg Nilsen.

Man gikk så over til sakslisten.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen bemerkninger.

Sak 2.  Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.

Møteleder:                  Dag Mysen.

Referent:                      August Kleven

Underskrivere av protokollen: Marit og Halvor Johan Kolshus.

Sak 3 Årsmeldinger.

Årsmeldingen fra Historielaget ble lest av August Kleven

Årsmeldingen fra Bygdebokkomiteen ble lest av Reidar Olsen

Årsmeldingen fra kulturminne komiteen og på gjengrodde stier ble lest av Dag Mysen

Årsmeldingen fra Slektsgranskergruppa ble lest av Øivind Larsen

Årsmeldingen fra Redaksjonskomiteen for Haakon ble lest av Dag Mysen med følgende rettelse. «Møbelbyen Mysen» ble utgitt i sept. 2018 ikke i 2019.

Årsmeldingen fra Billedregisteringsgruppa ble lest av Dag Mysen

Årsmeldingen fra Torsdagsklubben ble lest av August Kleven.

Alle beretninger godkjent uten bemerkninger .

Sak 4.  Regnskap.

Regnskapet for Historielaget og  Bygdebokfondet ble referert av kasserer Reidar Olsen og ble godkjent uten bemerkninger. Historielagets regnskap viste et overskudd å kr. 54.666.-

Sak 5.  Fastsettelse av kontingenten for 2020.

Styret foreslo denne uendret kr. 150.- Dette ble vedtatt.

Sak 6  Valg.

Leder i valgkomiteen Signe Grønvik ledet valget.

Leder Dag Mysen og Helga Frøyset var på valg og tok gjenvalg. Nils Johan Undrum tok ikke gjenvalg og June Granberg rykket opp som styremedlem

Nytt varamedlem ble Edvard Moen, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien tok gjenvalg.

Styret blir da som følger:

Leder: Dag Mysen

Styremedlemmer: Johanne Hersleth Holsen, Reidar Olsen, August Kleven, Helga Frøyset, Thorild Nordby Jahren og June Granberg.

Styret velger selv kasserer og sekretær

Varamedlemmer: Annvor Aasgaard Glomsrud, Jostein Flåøien og Edvard Moen.

Revisorer .

 Hans Bjørnstad,  Bjørg Ruud   varamedlem. Svein Paulshus

Valgkomite.

 Jorun Westerby, Tollof Dahl og Per Gathen.

Stiftelsen Folkenborg Museum.

Styremedlemmer.           Halvor Johan Kolshus

                                           Einar Antonsen

                                           Øistein Heen

Varamedlemmer.          1. Unni Gangnæs

                                         2. Jorun Westerby

                                         3. Thor Nilsen

Ingen av disse var på valg.

                                     


 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!