Referat fra årsmøtet i Eidsberg Historielag 

torsdag 18. juni 2020 i Kirkebylåven.


Leder Dag Mysen ønsket 19 medlemmer velkommen.
Siden forrige årsmøte har disse medlemmene gått bort og ble hedret med 1 minutts stillhet: 
Eli Østensvik, Kari Opsahl, Birger Ukkelberg, Lauritz Mysen, Reidun Løkke, Astrid Gjennestad og Leif Harry Karlstad.
Man gikk så over til saklisten.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen bemerkninger.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Møteleder :                           Dag Mysen
Referent:                               August Kleven
Underskrivere av protokoll:   Tollof Dahl og Odd Ivar Dybvik.

Sak 3. Årsmeldinger.
Årsmeldingen fra styret . .
Årsmeldingen fra Arkiv og  gårdshistoriegruppa.
Årsmeldingen fra Torsdagsklubben ,godkjent med følgende rettelse 50 og 45 år skal være 80 og 75 år.
Årsmeldingen  fra «Kulturminne komiteen» og på «Gjengrodde stier»
Årsmeldingen fra Slektsgranskergruppa
Årsmeldingen fra redaksjonskomiteen for Haakon.
Årsmelding fra Billedgruppa.
Alle beretningene ble lest av Dag og ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 4. Regnskap.
Regnskapet ble referert av Reidar . med  flere store investeringer så som teleslynge og høyttaleranlegg og en del ting til uteanlegget, ble ikke underskuddet mer enn kr. 16.130.-
Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger.

Sak. 5.  Fastsettelse av kontingent  for 2021.
Kontingenten ble foreslått uforandret kr. 150.- Enstemmig vedtatt.

Sak 6  Valg.
Medlem av valgkomiteen  Tollof Dahl ledet valget.
Leder Dag Mysen var på valg og tok gjenvalg, August Kleven var på valg og tok ikke gjenvalg
Erna Antonsen var forslått og tok hans plass. Reidar Olsen var på valg og tok gjenvalg.
Alle varamedlemmene tok gjenvalg .
Styret blir da som følger:
Leder: Dag Mysen.
Styremedlemmer: Erna Antonsen, Johanne Hersleth Holsen, Thorild Nordby Jahren, Reidar Olsen, Helga Frøyset og June Granberg
Varamedlemmer: Edvard Moen, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien

Revisorer .

Hans Bjørnstad, Bjørg Ruud   varamedlem: Svein Paulshus

Valgkomite.   Tollof Dahl, Per Gathen  og Agnes Duserud.

Stiftelsen Folkenborg Museum  .

 

Styremedlemmer.                            Halvor Johan Kolshus    gjenvalg
                                                         Einar Antonsen   ikke på valg
                                                         Øistein Heen           «   «    «

Varamedlemmer:                            Unni Gangnæs

                                                        Jorun Westerby

                                                        Thor Nilsen
                             Alle gjenvalg.      


 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!