DIVERSE BØKER OG HEFTER

Mysen – leksikon

Mysen kommune 1920 – 1961

Av Hans Wåler


Utgitt av Eidsberg historielag 1998

etter tillatelse fra Hans Wåler.2. opplag 2010

492 sider


Pris kr. 500,- 

Mysens historie 1901 -1907

Av Thomas Vatne

Minner om mennesker, miljø – og små anekdoter nedskrevet av en som var ung lærer ved 

Mysen folkeskole i seks år først på 1900 – tallet.Utgitt av Eidsberg historielag  201680 sider

Pris kr. 100,-

 

 

<<Øst i kroken>> - og litt vestover

En omtale av husmannsplasser og andre kulturminner i Eidsberg kommune.

Av Kjell Undrum


Med register over registrerte plasser på kulturminnekartet pr. 2011.


Utgitt av Eidsberg historielag   2011

84 sider


Pris kr. 100,-Langs slorene

Folk og grend i tid som gikk


Fortellinger fra gårder og boplasser i Hærland.

Av Kjell Undrum


Utgitt av Eidsberg historielag   2015

113 siderPris kr. 100,-
Fra vannhjul til avansert teknologi

Sagbruk i Eidsberg gjennom 400 år


Registrering av 124 eksisterende og nedlagte sager i Eidsberg. Et historisk skrift om en viktig næringsvei i Eidsberg gjennom minst fire hundre år.

Av Hakon Koht-Norbye

med hjelp fra Tollof Dahl, Ole Vister og Arne Sandem.

Utgitt av Eidsberg historielag  1993

72 sider


Pris kr. 50,-Jacob Nicolaj Wilse

24.01.1735 – 23.05. 1801


J. N. Wilses tiltredelsespreken i Eidsberg kirke februar 1786.

Med tidligere sogneprest Knut Hopes kommentarer.


Utgitt av Eidsberg historielag  2013

67 sider


Pris kr. 50,-

Fra scene – til slakteri

John Herland – den kreative industribygger


Av Trond Degnes


Utgitt av Markaden AS 2014

109 siderPris kr. 50,-