GÅRDS- OG BYGDEHISTORIE


Bygdebok for Eidsberg

Bind I

Bygdehistorien 1537 – 1800

Av Gunnar Rudie

Med bidrag av Gunnar Dehli,

Sigrid Marie og Håkon Christie


Utgitt av Eidsberg og Mysen Historielag 1966

559 sider


Pris kr. 200,-Bygdebok for Eidsberg

Bind II

Bygdehistorien 1800 – 1940

Av Sigurd Senje

En kort oversikt 1940 – 1965 er ved

Erik Aarsund


Utgitt av Eidsberg og Mysen Historielag

1970

579 sider


Pris kr. 200,-GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR EIDSBERG 

Eidsberg er en stor kommune som inneholder mange gårder. Eidsberg hovedsogn har 132 matrikkelgårder, mens de to annekssognene Trømborg og Hærland inneholder ytterligere 93 matrikkelgårder. Svært mange mennesker har sine røtter godt festet i disse gårdene, og de kan ved hjelp av gårds- og slektshistorien finne viktige opplysninger om sin egen families historie. Målet er at alle gårdene i kommunen skal få sin og beboernes historie inn mellom to permer. Det er hittil utgitt 7 bind av gårds- og slektshistoreie for Eidsberg.


  

Gårds- og slektshistorie for Eidsberg


Bind  I

Av Helge Frøyset


Utgitt av Eidsberg Historielag 1959

Omhandler gnr. 1 Brennemoen

til og med gnr. 51 Østreng.

745 sider.


Pris kr 200,-Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Bind  II

Av Helge Frøyset

Utgitt av Eidsberg bygdebok-komitè 1986

Omhandler gnr. 52 Vandogg

til og med gnr. 75 Langnes

828 sider.


Pris kr 200,-

Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Bind  III

Av Helge Frøyset

Utgitt av Eidsberg bygdebok-komitè 1994

Omhandler gnr. 76 Elsnes

til og med gnr. 88 Nord-Knoll.

423 sider.


Pris kr 200,-

Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Bind  IV

Av Helge Frøyset

Utgitt av Eidsberg bygdebok-komitè 1994

Omhandler gnr. 89 Eidsberg prestegård

til og med gnr. 95 Kleven.

542 sider.


Pris kr 200,- Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Bind  V

Av Rønnaug Wergeland Krog

Utgitt av Eidsberg bygdebok-komitè 2003

Omhandler gnr. 96 Skikkulstad

til og med gnr. 113 Lislerud.

755 sider.


Pris kr 400,-Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Bind  VI

Av Rønnaug Wergeland Krog

Utgitt av Eidsberg bygdebok-komitè 2008

Omhandler gnr. 114 Grøterud

til og med gnr. 132 Skårer

647 sider.


Pris kr  400,-


 
Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Bind  VII

Av Rønnaug Wergeland Krog

Utgitt av Eidsberg bygdebok-komitè 2015

Omhandler gnr. 133 Hake-Rånås

til og med gnr. 148 Sviu

699 sider.


Pris kr  500,-Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Alle bind  I – VII


Pris kr  1.500,-