REGISTRERING AV GAMLE BILDER


Billedregistreringsgruppa møtes hver tirsdag kl 10-12  på Folkenborg.

Ei gruppe bestående av 

- Jorun Westerby (924 82 308)

- Arvid Kolstad (90654605),

- Tove Krokeide (957 51 445) og


tar imot gamle bilder fra Eidsberg for scanning, beskrivelse, digital registrering og arkivering. Vårt digitale arkivet består etter hvert av mange over tusen gamle bilder, som vil være bevart for ettertiden. Bildene legges inn med beskrivende tekst. Denne kan siden benyttes til å søke på for å finne  igjen bildene. Et langsiktig mål er å gjøre bildene tilgjengelig på Eidsberg historielags WEB-sider.Vi har også mottatt ca. 1500 fotografier av gjenstander og beskrivelser fra Erling Mustorps samlinger.

Gruppa møtes og kan treffes hver tirsdag kl 10-12 i annen etasje på Kirkebylåven. Der tar de imot og digitaliserer bilder fra medlemmer og andre interesserte. 

De som måtte være i besittelse av interessante bilder, nye eller gamle, oppfordres til å ta kontakt med gruppa for å få bildene registrert og arkivert. Bildene leveres selvsagt tilbake etter at dette er gjort. Eieren kan også reservere seg mot at bildene blir benyttet til andre formål.

Ta med deg bilder og kom til museet ! "Gamle" bilder vil alltid være av interesse for ettertiden!

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!