KULTURMINNER

Kulturminnegruppa møtes på Folkenborg hver tirsdag fra klokken 10.00 til 12.00. 


Ansvaret for registrering av kulturminner påhviler kommunen, men Eidsberg Historielag utfører jobben. Den første søken etter kulturminner i Eidsberg startet allerede på 1950-tallet. Dette omhandlet da mest arkeologiske minner. På 1990-tallet foretok noen av historielagets medlemmer skilting av noen tufter etter husmannsplasser, møller etc. da spesielt i Hærland.

I 2006 startet Eidsberg Historielag en mer organisert søken og registrering av arkeologiske og kulturelle minner. Alle tidligere registrerte plasser ble på nytt oppsøkt. Alle arkeologiske (gravhauger, kokegroper etc.) minner ble plassbestemt ved hjelp av GPS og stedet ble avfotografert.

De kulturelle minnene (husmannsplasser, sager, møller, bruer, demninger etc,) blir også i tillegg skiltet med navn. I den grad det også er mulig å finne historier og bilder om stedet, personer som kan ha levd der, blir dette også skrevet og regisrert.
Alle disse opplysningene blir lagt inn i en søkbar database. Denne er åpen for alle å bruke. Bruk nettadresse: kulturminnekart.no/ostfold. Her vil du få fram et kart hvor du enten kan skrive inn navnet på stedet du søker eller klikke på et punkt i kartet. Du vil få fram alt som er registrert for stedet; posisjon, bilder og tekst.

Hvordan finner vi disse plassene og stedene? Vi har mange muligheter. Vi kjenner navnene på mange plasser, vi har gamle kart (helt tilbake på 1700-tallet) hvor mange plasser kan være inntegnet, vi snakker med gamle kjentfolk og vi har våre metoder for å lete fram steder hvor det kan ha bodd folk. Å finne ripskjerr, prydbusker eller frukttrær langt til skogs kan være en god indikasjon på at her har det bodd folk.
Å finne stor stein som kan ha vært brukt til grunnmur på ei stue, er også en god indikasjon. Søking med metalldetektor er også et redskap til å finne boplasser og industrielle steder med.

Vi har så langt i arbeidet med å finne fram til steder og historier, hatt god hjelp av kjentfolk. Det er vi fortsatt avhengig av å få og vi ønsker å komme i kontakt med alle som vet om noe, har hørt om noe eller har sett noe. Da vil vi gjerne høre om det og se på det. Gamle bilder og kart er også av stor interesse. Vi regner med at vi fortsatt har noen hundre steder og plasser igjen å få registrert. Selv om det meste i nordøst, nord og nordvest i kommunen er registret, kjenner vi til at det kan være flere uregistrerte plasser i disse områdene. Det gjenstår mye registreringer syd i kommunen. Dette er nok en jobb som trolig aldri vil bli ferdig. Vet du selv om noe eller kjenner du til personer som kanskje vet noe. Ta kontakt med leder av kulturminnegruppa: Nils-Johan Undrum på telefon 901 44 706 eller på nett: nundrum@online.no

Det er av stor historisk verdi at vi får lokalisert og registrert dette for ettertiden, før det går helt i glemmeboken. Dette for at etterslekten blir gjort kjent med hvor og hvordan folk levde ett, to og tre-hundre år tilbake i tiden.


Man kan finne kulturminner på nett ved gå til: 

http://www.kulturminnekart.no/ ostfold/


Eller Wikipedia, liste over kulturminner i Eidsberg: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kulturminner_i_Eidsberg 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!