Nytt medlem i Eidsberg Historielag


Medlemskontingenten er kr. 150,- pr. person    eller kr. 300,-  for ektefeller/samboere. (Vi sparer porto).  Du blir samtidig medlem av Østfold Historielag.  

Du melder deg inn i Eidsberg Historielag ved å betale medlemskontingenten til bankkonto 1020.20.94622.


 Eller du kan sende en e-post til kasserer Reidar Olsen reidaols@online.no eller en SMS til 95330114


Merk sendingen med: Nytt medlem  

Husk navn og adresse

Vi vil også gjerne ha telefonnummer og e-postadresse


PERSONVERNERKLÆRING

Eidsberg Historielag


Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styreleder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til styreleder.

Medlemskap

Vi innhenter navn, adresse, telefonnummer, postadresse og e-postadresse fra våre medlemmer. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i laget samtykker man til at vi bruker personopplysninger til, for eksempel medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.  

E-post og nyhetsbrev

Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold på e-post. Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk.  

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger og du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.  

Påmelding kurs og arrangementer

I tilknytning til arrangementer samler vi inn informasjon, som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. 


SAMTYKKEERKLÆRING
Jeg samtykker til at Eidsberg Historielag kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her:


  1. Personopplysninger som behandles:

  • Navn, adresse, telefonnummer, postadresse og e-postadresse.


  1. Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen er:

  • Medlemsliste, adresseliste for utsending av medlemsbrev, kontingent, invitasjoner til medlemsmøter o.l.


  1. Behandlingen av personopplysningene vil bare foretas med formål om å:

  • Utsending av informasjon, kontingentfaktura.


Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.


For mer informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger, og dine rettigheter, se vedlagt personvernerklæring.Sted, dato


Underskrift