.Møteprogram 2 halvår 2019.

29 juli             Olsokfeiring  gudstjeneste med etterfølgende kaffe i Kirkestua og foredrag av
                       Arne Bugge Amundsen

20  august       Styremøte

1  september   Barn og dyr på museet

12 september  Torsdagsklubb

14 september   Bygdas dag

17 september   Styremøte

19 september   «Fjella som historiekilde» ved Svein Syversen

10 oktober        Torsdagsklubb

22 oktober        Styremøte

24 oktober        Bård Alsvik  «Flkenborgs profil i framtida «

14 november    Torsdagsklubb

19 november    Styremøte

30 november    Førjul på museet  

8  desember     Julemøte Kirkeby Grendehus

12 desember    Torsdagsklubb

17 desember    Styremøte


Styremøtene begynner kl. 16.30

Torsdagsklubben kl. 10.00 -12.00

Dag Mysen takket av Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter,
9. DESEMBER 2018