Styret og komiteer

Styret for Eidsberg Historielag 2020:

Leder: Dag Mysen 

Nestleder: Johanne Hersleth Holsen 

Kasserer: Reidar Olsen 

Sekretær: Erna Antonsen

Styremedlem: Helga Frøyset   

Styremedlem: Thorild Nordby Jahren 

Styremedlem: June Granberg

Varamedlemmer:Ole Edvard Moen, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien