Adresse- og telefonliste for styret i Eidsberg historielag 2020

  
 

Leder

Dag Mysen

David Blids gate 23,

1850 Mysen

damys@online.no

41434466

Nestleder

Johanne Hersleth Holsen

Gamleveien 12,

1850 Mysen

joheho@online.no

92668098

Kasserer

Reidar Olsen

Svennebyveien 113,

1880 Eidsberg

reidaols@online.no

95330114

Sekretær

Erna Antonsen

Bergheimveien 22

1850 MYSEN

92869342

ernamargareth@gmail.com

Styremed.

Thorild Nordby Jahren

Åsgårdveien 281,

1850 Mysen

k-jahren@nline.no

95926838

Styremed.

June Granberg

Rånåsveien 103

1880 Eidsberg

granbergjune@gmail.com

41469567

Styremed.

Helga Frøyset

Kløntorpveien 74,

1850 Mysen

helgakf@hotmail.com

69861292

41311292

Varamed.

Edvard Moen

Tenorveien 258, 

1859 Slitu

 69 89 45 37

oleedvmo@online.no

Varamed.

Annvor Aasgaard Glomsrud

Glomsrudvein 98,

1880 Eidsberg

annvorsg@hotmail.com

95152776

Varamed.

Jostein Flåøien

Platåveien 2,

1850 Mysen

jflaoien@online.no

9112102

69862602

Folkenborg museum

Erik Tresselt

Erik.Tresselt@ostoldmusenene.no

95253719

Folkenborg museum

Aurora Olea Søbye

Aurora.olea.sobyy@ostfoldmuseene.no

48867781

Folkenborg museum

Narvestadvn. 7,

1850 Mysen

folkenborg@ostfoldmuseene.no

97799972 (Hilde)

Historielagets kontor

Narvestadvn. 7,

1850 Mysen


reidaols@online.no