Arkiv og gårdshistoriegruppa.

Den tidligere Bygdebokkomiteen oppnevnt av Eidsberg Historielag er oppløst. I stedet er det opprettet ei ny gruppe som kalles «Arkiv og gårdshistoriegruppa», med Reidar Olsen som leder.

Selv om bygdebokkomiteen er oppløst fortsetter arbeidet med gårdshistorien. Det er gjennom snart 100 år blitt arbeidet med slekt- og gårdshistorie i Eidsberg Historielag. Mye av dette arbeidet er håndskrevne notater fra tingbøker, pantebøker, kirkebøker og intervjuer. Disse notatene, sammen med innlevert materiale, er kopiert og fordelt på de forskjellige gårdsnummer og bruksnummer hvor de hører hjemme. Dette arkivet oppbevares på Folkenborg museum.

Arkivet dekker tidligere Eidsberg kommune, med i alt 226 gårdsnummer. 148 gårdsnummer har fått sin historie omtalt i bokform fordelt på 7 bøker. Det gjenstår dermed 78 gnr. med underliggende bnr.

Eidsberg kommune har sammen med Eidsberg Sparebank dekket det meste av forfatterhonoraret gjennom mange år. Det ble etter hvert svært kostbart å utgi gårdshistoriebøker på tradisjonelt vis. Da forfatter Rønnaug Wergeland Krogh måtte slutte på grunn av sykdom til jul 2018 var det derfor ikke aktuelt å ansette noen arvtaker. I tillegg ble Eidsberg kommune fra 2020 en del av den nye storkommunen Indre Østfold.

 

Hva nå?

Sommeren 2017 startet arbeidet med å bygge opp en digital base som dekker alle gårdsnummer i Eidsberg, Trømborg og Hærland sogn. Denne basen er ferdig oppbygd. 

 Arkivet på Folkenborg museum med håndskrevne notater blir skannet over til gårdshistoriebasen. Der blir notatene skrevet av og sortert etter år på hver matrikkelgård med underliggende bnr.

Hærland er ferdig skannet og ca. 30% av notatene er skrevet av. Arbeidet med å skanne notatene fra Trømborg er i gang. Disse historiske sammendragene kan siden brukes på 3 måter.

 

1.     Personer som ønsker å vite hva historielaget har i arkivet av opplysninger om en matrikkelgård eller bnr. kan få dette tilsendt via e-post. Dette er aktuelt for mange slektsforskere.

2.     Sammendraget redigeres til en tekst som kan legges ut på nettsiden «gårder i Hærland» (lokalhistoriewiki). (Med tiden også de andre sognene). Denne siden blir driftet av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket.

3.     Sammendraget redigeres slik at det kan gis ut i bok/hefte format.

 

Det kan tenkes at den redigerte teksten for punkt 2 og 3 kan være tilnærmet lik.

           

Nettsiden «gårder i Hærland» er opprettet. Der er det lagt ut noe omtale om enkelte gårder. Mest for å teste hvordan teksten bør utformes.

Lenke til nettsiden:

Arbeidet gjøres på dugnad. Nå er arbeidet kommet så langt at gruppa kan begynne å gå aktivt ut for å få med flere deltakere til konkrete oppgaver. Vi har så langt konsentrert oss om å skrive av håndskrevne notater, hente inn folketellinger o.l.

 

Vi trenger folk som spesifikt skal jobbe med:

1.     Skrive av håndskrevne notater.

2.     Redigere tekst til punkt 2 og 3 ovenfor, utfra sammendrags listene.

3.     Skrive av og oversette visse dokumenter som er skrevet med gotisk skrift.

4.     Intervju med dagens brukere av eiendommene.

 

Gårdshistoriebasen blir tatt backup av hver 14. dag.

De som arbeider med gårdshistorien får tildelt en kopi og kan arbeide på egen maskin. Når arbeidet er utført sendes filen til kontaktperson som legger den inn i hovedbasen.

 

Kontaktperson: Reidar Olsen

.

reidaols@online.no

 

Visjon:

Det er i løpet av nesten 100 år samlet inn utrolig mange opplysninger om gårder og slekter fra hele tidligere Eidsberg kommune. Arbeidet med å sammenstille disse opplysningene er ikke vanskelig, men krever mye arbeid. Det er ikke et vitenskapelig historieverk vi har som mål, men å få synliggjort alle opplysninger vi har. Derfor kan vi fint gjøre dette som dugnadsarbeid.

Ved at vi har Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket som støttespiller kan vi få faglig hjelp ved behov.

Visjonen må være å få gjort alle de opplysningene vi har i arkivet lett tilgjengelig på nett. Kanskje som en app. I tillegg bør det være en skriftlig versjon av gårdshistorien.

Det er svært mange som holder på med slektsforskning, og har egen nettside. En av oppgavene må være å få lenket de som ønsker det sammen med den aktuelle gården de forsker på.Det er også mange gårder som lager sin egen hjemmeside. Det hadde vært flott å kunne lenke hjemmesiden til det aktuelle gnr./bnr.

Noen av de aktuelle oppgaver vil være naturlig og gjennomføre som prosjekt.    

           

 

 

Historie:

 

Oversikt over forarbeider til en gårds- og ættehistorie for Eidsberg   (1950)

 

I.

Johs. Finstad:  Tingbøker 1650 – 1672. Avskrevet i sin helhet, utgjør 3.000 sider i 7 bind.

 

Knut Frøyset: Tingbøker 1673 – 1720. Utskrifter av en rekke odels- og åsetesaker som bl.a. gjelder Berg vestre, Belgen, Garsæg, Leangsrud, Mysen, Skofterud m.fl. i Eidsberg. Berger, Melleby, Løken Lundeby, Dal m.fl. i Herland. Åsgård, Dynjan, Skollerud, Torp m.fl. i Trømborg. Fører i mange tilfeller disse gårders historie tilbake til 1500-tallet.

 

II.

Knut Frøyset: Landbrukstellingen 1658.

Johs. Finstad: Jordebok 1661 for Heggen og Frøland. Gjelder skatte- og eiendomsforhold.

Knut Frøyset: Manntallet 1664.

Knut Frøyset:  Kirkeregnskaper ca. 1660 – 1720.

Knut Frøyset: Skomanntallet 1711.

Knut Frøyset: Matrikuleringsverket 1723.

Knut Frøyset: Utdrag av pantebøker 1730 – 1780. Gjelder jord i forbindelse med skifter.

Knut Frøyset: Manntallet 1801.

Knut Frøyset: Utdrag av fogdregnskaper, militære ruller m.v. fra 16- og 1700 tallet.

 

III.

Johs. Finstad: Brødremoen. Gårds- og ættehistorie.

Johs. Finstad:  Hjelmark. Likeså. Gjelder også de gamle ætter på Moen, Sletner og Østreng.

Johs. Finstad: Krogstad. Likeså. Ikke ført ned til nåtiden.

Johs. Finstad: Granberg – Rånås.

Knut Frøyset: Hotvedt. Gjelder også gamle ætter på Mysen og Randem.

Knut Frøyset: Herslet i Herland.

Ebba Lassen:  Sør-Hoje

Isak Lundsrud: Melleby og Svenneby i Eidsberg.

Isak Lundsrud: Torp i Eidsberg.

 

Av trykte kilder finnes:

                       Familien Hjort på Lekum.

Chr. Scheel:    Familien Oppegård fra Slitu.

Herman Thoresen:     Eidsberg herred (1914)

Dessuten har Trygve Spydevold og Martha Østensvik levert trykte arbeider som bl.a. gjelder de gamle familier på Torkildsrud og Slitu.

 

IV.

For følgende gårder er samlet stoff til en sammenhengende gård- og ættehistorie:

Ås i Ty – Berger i Eidsberg – Biltveten – Bjørnerud – Bjørnstad i Eidsberg – Buskelsrud – Dintorp – Elvestad – Fossum – Funningsrud – Fykerud – Gammelsrud – Gjerud – Glomsrud vestre – Glomsrud østre – Grøterud – Gutu – Hauger – Haug ved Finstad – Hen nordre – Hen søndre – Hobøl – Huseby nordre – Huseby søndre – Kjeve – Kleven – Knoll nordre – Knoll søndre – Kolshus – Krosby i Eidsberg – Kuskaug – Lilleskjør – Lislerud – Lysaker – Melleby – Mortvedt – Mustorp – Nygård – Pengerud – Pytt – Rud nordre – Rud søndre – Baggerånås – Hakerånås – Lillerånås – Salmonrud – Skaltorp – Skjeppe – Skjør – Skjørshammer – Skukkestad – Skykkelstad – Skårer i Eidsberg – Smerkerud – Spestad – Stensrud – Stompeslet – Tangeland – Teig – Tilleskjør – Tokerud – Tutturen – Tveiten – Udahl – Vethe nordre – Vethe søndre.

 

For disse gårders vedkommende er gjennomgått foruten skifteprotokoller og kirkebøker også de samme bøker i Rakkestad og Skiptvet.

 

 

Eidsberg bygdebok

Gårdshistorie

 

Foreliggende materiale

   

(Sammenstilt av Helge Frøyset, 1993)

 

1.     Kirkebokavskrifter 1710 – 1856. Hefter, kronologisk ordnet, omfatter hele Eidsberg.

 

2.     Kirkebokutskrifter (som ovenfor) ordnet alfabetisk på gårder, omfatter hele Eidsberg. 10 permer,                            nummerert  I – X.

 

3.     Folketellinger 1865, 1875, 1891, omfatter hele Eidsberg, de to første omfatter også jordbrukstellinger,                  hefter.

 

 

4.     Jordbrukstellinger 1835, 1845 med oppgaver over dyrehold og utsæd, omfatter hele Eidsberg.

 

5.     Matrikkelforarbeidet 1863 – 1867. Hele Eidsberg. Ordnet etter løpenummer som bygger på matrikkelen fra          1838. Detaljerte beskrivelser for hvert bruk. 1 perm.

 

 

6.     Militærmatrikler fra 1600- og 1700-åra. Alfabetisk ordnet etter gårder. Hele Eidsberg. Korte beskrivelser av          gårder. 1 perm.

 

7.     Soldatruller. Alfabetisk ordnet på gårder. 1 perm. (1600- og 1700-åra).

 

 

8.     Jordebøker fra 1500- og 1600-åra. 1 perm. Hele Eidsberg.

 

9.     Futens regnskaper. Hele Eidsberg. Ordnet alfabetisk på gårder. 4 permer.

 

10. Futens kopibok. Ordnet etter emner. 1 perm.

 

11. Diplomer fra før 1600. Hele Eidsberg. 1 perm.

 

12. Diplomer etter 1600. Hele Eidsberg. 1 perm.

 

13. Tingbokutskrifter, tingbøker nr. 1 – 13, 1650 – 1672, omfatter hele Eidsberg, ordnet alfabetisk på gårder. 3             permer.

 

14. Tingbokutskrifter, tingbøker nr. 14 – 38, omfatter hele Eidsberg, finnes i datautskrift. Ordnet kronologisk.

 

15. Tingbokutskrifter, tingbøker nr. 39 – 43, omfatter hele Eidsberg, ordnet alfabetisk på gårder. 3 permer.

 

16. Tingbokutskrifter, tingbøker nr. 44 – 45, omfatter hele Eidsberg, ordnet alfabetisk på gårder. 3 permer.

 

17. Register til tingbøker nr. 1 – 45, ordnet alfabetisk på gårder og omfatter hele Eidsberg, med personnavn og          henvisning til hvor opplysningene finnes, for tingbøkene nr. 14 – 38 med henvisninger til dato for hvor                  personene er nevnt. 3 permer.

 

18. Pantebøker i utskrift for tidsrommet 1689 – 1775, omfatter hele Eidsberg, ordnet alfabetisk på gårder. 6                permer + 2 permer tillegg.

 

19. Panteregister 1776 – 1889, Eidsberg hovedsogn ordnet alfabetisk på gårder og med løpenummer ifølge              matrikkelen av 1838. 9 permer.

 

20. Panteregister 1776 – 1889, Trømborg anneks, ordnet etter løpenummer ifølge matrikkelen av 1838, til og            med lnr. 262 Åsgård. (Hele sognet). 3 permer.

 

21. Panteregister fra 1890, hovedsognet til og med gnr. 70 bnr. 1 Hol. Dessuten gnr. 133 bnr. 1 Hake-Rånås til          og med gnr. 142 bnr. 1 Vesterby. 7 permer.

 

22. Panteregister etter 1889 for Vandogg, Høytorp og Nord-Mysen. 3 hefter.

 

23. Opplysning om gårdene fra futens skattelister, landkommissariatets protokoll 1661, matrikkelforarbeidet                1668  (bare noen gårder i Hærland er bevart), matrikkelforarbeidet 1723 (hele Eidsberg), brukere og eiere            fram til 1682, manntall 1664, skoskatteliste med navn 1711, Ordnet alfabetisk på gårder. 4 permer. (5)

 

24. Jordavgiftsprotokollen 1802, ordnet alfabetisk på gårdsnavn. Omfatter Eidsberg hovedsogn. Avskrift for hele       Eidsberg ligger blant diverse.

 

25. Jordeiende bønder før 1647. Omfatter hele Eidsberg. 1 perm.

 

26. Sagbruk og kverner. Omfatter hele Eidsberg. 1 perm.

 

27. Skatter 1612 – 1711, avbrente og ødeliggende gårder, håndverkere. Alfabetisk ordnet på gårder. Omfatter            hele Eidsberg. 1 perm.

 

28. Diverse opplysninger om sorenskriver Krog. Utdrag fra geistlige skifteprotokoller. 1 perm.

 

29. Svar på spørreskjemaer fra gnr. 52 til og med gnr. 172 Åsgård. Omfatter Mysen krets, Folkenborg krets og          videre til og med Åsgård. Bare en del svar kom inn. 2 permer.

 

30. Dessuten har historielaget en rekke utskrifter fra både Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. (10 permer merket        A – J )

 

31. Notater

 

32. Skifter

 

33. Fredrikstad Lagting

 

26. oktober 1993

Helge Frøyset /s/ 

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!