TORSDAGSKLUBBEN


TORmøtes hver 2. torsdag i måneden klokken 10.00-12.00 på Folkenborg.


Det var Karl Ole Engen som tok iniativet til å starte Torsdagsklubben, og det første møtet ble holdt 19. oktober 2006. Torsdagsklubben er en uhøytidelig sosial samling uten fast innhold, møtene holdes 2. torsdag i måneden kl.10.00 i Kirkebylåven på Folkenborg Museum. Meningen med klubben er at hver og en kan bidra med det de har og fortelle av historier fra mer eller mindre svunne tider, ellers er det kaffe med noe å bite i, i tilegg til lystig prat og morsomme historier. Du er hjertlig velkommen til Torsdagsklubben.


Torsdagsklubbens møte den 11. april.

Torsdagsklubbens møte den 14. mars.

Torsdagsklubbens møte den 14. februar.

Torsdagsklubbens møte den 10. januar.
Torsdagsklubben var denne gang invitert på møte hjemme hos Leif Karlstad for å se på noe av de raritetene som han hadde samlet på gjennom årenes løp. De som møtte frem på møtet var, August Kleven, Elisabeth Yrving Guthus, Leif Karlstad, Unni Karlstad, Magne Skadsheim, Inger Vister, Ole Vister, Per Gaten, Hans Søreng, Tollef Dahl, Vidar Filtvedt, Ida Marie Rud, Nils Johan Undrum, Thormod Næringsrud, Erling Mustorp, John Sævik og undertegnede, I tilegg var Journalist 
Åge Danielsen tilstede. Er det noen som har blitt uteglemt så ha meg unnskylt...

Formannen i Torsdagsklubben August Kleven ønsket de 19 fremmøtte velkommen til møtet, deretter sang vi sangen, Syng kun i din ungdoms vår...

Leif Karlstad forteller om samlingen sin.

Leif Karlstad fikk ordet, han fortalte om Sviu skole, og om de forskjellige lærerne som har vert på skolen gjennom tidene, det er utrolig hvor mye informasjon han har om de forskjellige lærerne og interresant å høre på. Ellers fortalte Karlstad om sin samling som startet med klokker, men etter hvert utviklet seg til alt mulig mellom himmel og jord, som gammelt kjøkkenutstyr, telefoner, forskjellige redskaper, det er vel lettere å nevne det han ikke har, i stedet for det han har. 

Etter dette var det kaffe og kaker og lystig prat, før vi kunne gå omkring og beskue alt det rare som fantes i samlingen til Karlstad, han fortalte også at han har omkring 20 000 bøker, som er et stort bibliotek i seg selv. Møtet ble hevet kl.12.00, og hver og en av deltekerene dro hver til sitt med minne om en innholdsrik stund hjemme hos Unni og Leif Karlstad.

Ref: Arvid Kolstad.Torsdagsklubben avholt sitt møte i Kirkebylåven på Folkenborg museum den 14. mars.
 De som møtte frem var Ingrid og Erling Mustorp, Thor Lundeby, Leif Karlstad, Hans Søreng, 
Nils Johan Undrum, Thormod Næringsrud, Halvor Kolshus, John Sævik, Unni Gangnæs,
Oddvar Jota og Else og August Kleven.

Torsdagsklubbens formann August Kleven ønsket velkommen til møtet som ble åpnet med sangen, 
Syng kun i din ungdoms vår... Deretter var det en del prat, før Oddvar Jota slapp til med sang og gitarspill. August Kleven leste "Minner fra Skjøtterhuset ved Essbær stasjon" av Håkon Koht-Nordbye.

Etter dette ble det Kaffepause med lystig prat, før Oddvar Jota nok en gang slapp til med sang og gitarspill. Alt i alt var det en hyggelig formiddag i Torsdagsklubbens regi.


Ref: August Kleven.Torsdagsklubben holt sitt møte i Kirkebylåven på Folkenborg museum torsdag den 14. feb. kl.10.00.
Det var 21 stykker som møtte frem, og de tilstedeværende var: Augudt Kleven, Otto Lund, Unni Gangnæs, Erling Mustorp, Leif Karlstad, Jorun Westerby, Unni Karlstad, Jorun Garseg, Tollef Dahl, Ingrid Mustorp, Else Kleven, Thormod Næringsrud, Nils Johan Undrum, Hans Bjørnstad, John Sævik, Magne Skadsheim, Torer Garseg, Halvor Kolshus, Karl Ole Engen og Arvid Kolstad.

August Kleven ønsket velkommen til møte, deretter sang vi sangen, Syng kun i din ungdoms vår... før Kleven ga han ordet til Otto Lund, som har et ganske omfattende bildearkiv, han overrekte 2 malerier av Narvestadbygningen som hans far Otto Lund har malt, det eldste er fra 1936, til Historielagets formann Unni Gangnæs, som takket for den fine gaven.

Otto Lund overrekker bilde av Narvestadbygningen som hans far Otto Lund har malt i 1936.

Torer Garseg fikk .ordet, han var i besittelse av en 16 mm. gammel film fra 1951-1952 fra Mysen, som Historielaget har fått fra Eidsberg kommune, denne er i dårlig forfatning og trenger å bli digitalisert.
Etter dette var det kaffe og kake i tilegg til lystig prat.
Erling Mustorp og Tollef Dahl hadde et innlegg om gamle gårdsklokker i Eidsberg, disse trengs å registreres. 
Tilslutt var det magne Skadsheim som fikk ordet, han fortalte om Skogforvaltningen som ble nedlagt i 1991.
Møtet ble hevet kl.12.00 med sangen, Å leva det er å elska...

Ref: Arvid Kolstad.

Torsdagsklubben hadde sitt møte i Kirkebylåven på Folkenborg museum torsdag den 10. januar kl.10.00 med 19 fremmøtte. August Kleven har overtatt rollen som formann, etter at Karl Ole Engen sa fra seg formannshvervet, da han følte seg sliten og ville overlate hvervet til yngre krefter. 

Den nye formannen, August Kleven ønsket de 19 fremmøtte velkommen til møtet som ble åpnet med sangen, Syng kun i din ungdoms vår...
Berit Brevik var den første som fikk ordet, ho leste en beretning om Maren Sofie Anonby, født i Øymark i 1842, som utvandret til Amerika. En tur som i disse dager tar noen få timer, tok den gang flere uker, og var slettes ikke noen dans på roser.
Etter en kaffepause med lystig prat, leste Magne Skadsheim en beretning om miljø, før August Kleven leste om bryllupsdagen i gamle dager. På forslag fra formannen sang vi sangen, At far min kunne gjæra... før det var flere som bidro med små morsomme historier, eller opplysninger av forskjellige slag.
Møtet ble hevet kl.12.00 med sangen, Vi vandrer med freidig mot...


August Kleven har tatt over formannsvervet i Torsdagsklubben etter Karl Ole Engen.


Ref: Arvid Kolstaad.

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!