Referat fra årsmøtet i Eidsberg Historielag torsdag den 31. mars 2016

Leder Unni Gangnæs ønsket velkommen til 31 medlemmer, og spesielt til Johs. Ramberg som var kveldens kåsør over emnet : "Fra frieri til – brøllop før i tia"

Man gikk så over til sakslisten

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

I

ngen bemerkninger.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.

Møteleder: Unni Gangnæs,
Referent: August Kleven,
Underskrivere av protokollen: Kjell Frankrig og Nils Johan Undrum.

Sak 3. Årsmeldinger.

Årsmeldingen for historielaget ble lest av sekretæren August Kleven.
Videre ble de 3 medlemmene som var gått siden forrge årsmøte hedret med 1 minutts stillhet.
Årsmeldingen fra slektsgranskergruppa ble lest av Kjell Frankrig.
Årsmeldingen Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier av Nils Johan Undrum,
Bygdebokkomiteen av Unni Gangnæs,
Redaksjonskomiteen for Haakon av Halvor Johan Kolshus,
Billedregistreringsgruppa av Thormod Næringsrud og 
Torsdagsklubben av August Kleven.

I årsmeldigen for historielaget skal det være 9 styremøter og 63 saker.
Alle beretninger godkjent uten bemerkninger.

Sak 4. Regnskap.

Regnskapet for Historielaget og Bygdebokfondet ble referert av Unni Gangnæs, og godkjent uten bemerkninger.

Sak 5. Fastsette kontinenten for 2017

Styret foreslo denne unedret kr 150,-. Dette ble vedtatt.

Sak 6. Valg.

Leder i valgkomiteen Torhild Nordby Jahren gikk gjennom valgkomiteens forslag. Alle valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Unni Gangnæs, Linda Engen og Arvid Kolstad hadde frasagt seg gjenvalg.
Halvor Johan Kolshus overtok som leder. Reidar Olsen tar Halvors plass som styremedlem for 1 år. 
Styremedlemmene Thormod Næringsrud og Helga Frøyset rykker opp som styremedlemmer.

Styret blir da som følger: 

Leder: Halvor Johan Kolshus 
Nestleder: Liv Molstad Johansen 
Styremedlemmer: Leif Karlstad, Reidar Olsen, Thormod Næringsrud, Helga Frøyset og August Kleven. 
Styret velger selv kasserer og sekretær.

Varamedlemmer: Nils Johan Undrun, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien.
Revisorer: Hans Bjønstad og Johanne Herslet Holsen, varamedl.: Bjørg Ruud.
Valgkomite: Aud Larsen Berge, Odd Ivar Dybvik og Signe Grønvik.

Stiftelsen Folkenborg museum.

Styremedlemmer: Halvor Johan Kolshus, Einar Antonsen og Øistein Heen.
Varamedlemmer: Unni Gangnæs, Jorun Westerby og Thor Nilsen.

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kringle før Johs Ramberg fikk fortelle  humoristisk om frieri og brølop før i tia. Halvor takket for tilliten, og Liv overrakte blomster til Unni, Linda og Arvid hadde fått blomster før.


04.04.2016

August Kleven

referent

Ledere i øvrige komiteer:

Skoledagskomiteen:
- Odd Ivar Dypvik
- Marit Lundeby
- Liv Stadshaug
- Øistein Heen
- Halvor Kolshus

Torsdagsklubben:
- leder August Kleven

Bygdedagskomiteen: 
 - Tollof Dahl
- Åse Høitomt
- Torill Hauger
- Ida Langeland
- Leif Karlstad
- Aud Berge
- Tore Lund

Festkomiteen:
- Liv Molstad Johansen, Mob.:  90096451 
- Linda Engen
- Jorun Westerby
- Eva Svendstad

Komite "Før Jul på museet": 
- Hilde Lauvland, Mob.: 97799972 

Dugnadskomiten: 
 -  Arne Moberg, Mob.:  90844049 

Tur komiteen:
 - Unni Gangnæs, Mob:   91835004 

Kulturminnekomiteen På gjengrodde stier: 
-  Nils Johan Undrum, Mob.: 90144706 
- Kjell Ulfsby
- Roy Vollebekk
- Jan Johansen
- Øivind Larsen
- Kjell Frankrig

Slektsgranskningsgruppa: 
- Kjell Frankrig, Mob.: 93423171 
- Øivind Larsen

Billedregisteringkomiteen:
- Jorun Westerby
- Thormod Næringrud
- John Sævik
- Arvid Kolstad
- Tove Krokeide

Bygdebokkomiten:
- Unni Gangnæs,  Mob. 91835004
- Eva Svendstad
- Liv Molstad Johansen
- Leif Karlstad
- Hans Bjørnstad
- Jorun Westerby
- Anne Sofie Øiestad
- bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krog

Redaksjonskomite "Haakon":
- Jorun Garseg, Mob: 41524856
- Eldbjørg Skaug
- Inger Solheim
- Jorun Westerby
- Dag Mysen
- Karl Ole Engen
- Halvor Kolshus


Møtekomiteen:
- Liv Molstad Johansen
- Linda Engen
- Arvid Kolstad
- Morten Stangeland
- Helga Frøyset
- Inger Solheim
- Unni Karlstad

Museumsledelsens koordinator:
- Hilde Lauvland


Komiteene supplerer seg selv ved behov.

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!