Referat fra årsmøtet i Eidsberg i Historielag torsdag den 30 mars 2017 
i Kirkebylåven. 


Leder Halvor Johan Kolshus ønsket 23 medlemmer velkommen. 
Siden forrige årsmøte har disse 7 medlemmer gått bort og ble hedret med 1 minutts stillhet. Hans Kristian Dillevig ,Henning Beck, Liv Brynulvsrud, lngegerd Blomberg, Thorbjørg Ruud ,Karl Ole Engen og John Reidar Trollerud. 
Man gikk så over til sakslisten . 


Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakslisten. 

Ingen bemerkninger.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.

Møteleder: Halvor Johan Kolshus 
Referent. August Kleven 
Underskrivere av protokollen: Erling Mustorp og Arne Randem.

Sak 3. Årsmeldinger:

Årsmeldingen fra Historielaget ble lest av August Kleven . 
Årsmeldingen fra Redaksjonskomiteen for «Haakon» ble lest av Dag Mysen . Årsmeldingen fra Billedregisteringsgruppa ble lest av August Kleven. Årsmeldingen fra Torsdagsklubben ble lest av August Kleven. Årsmeldingen fra Slektsgranskingsgruppa ble lest av Kjell Frankrig. Årsmeldingen fra Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier ble lest av Nils Johan Undrum. 
Årsmeldingen fra Bygdebokkomiteen ble lest av Halvor Johan Kolshus. 
Alle beretninger godkjent uten bemerkninger. 

Sak 4. Regnskap

Regnskapet for Historielaget og Bygdebokfondet ble referert av kasserer Reidar Olsen, og ble godkjent uten bemerkninger. 

Sak 5. Fastsette kontingent for 2018.

Styret foreslo denne uendret kr. 150.- Dette ble vedtatt.

Sak 6. Valg.

Leder i valgkomiteen Aud Berge Larsen ledet valget. Halvor Johan Kolshus, 
August Kleven og Reidar Olsen var på valg. Alle tok gjenvalg, valgt med akklamasjon. Varamedlemmene Nils Johan Undrum, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøyen var på valg og tok gjenvalg . Valgt med akklamasjon .. 
Styret blir da som følger: 
Leder. Halvor Johan Kolshus 
Nestleder: Liv Molstad Johansen 
Styremedlemmer: Leif Karlstad, Reidar Olsen, Helga Frøyset, Thormod Næringsrud, og August Kleven 
Styret velger selv kasserer og sekretær. 
Varamedlemmer: Nils Johan Undrum, Annvor Aasgaars Glomsrud og Jostein Flåøyen. 

Revisorer: Hans Bjørnstad og Johanne Herslet Holsen Varamed I: Bjørg Ruud 


Valgkomite:: Odd Ivar Dybvik, Signe Grønvik og Jorun Westerby. 


Stiftelsen Folkenborg Museum
Styremedlemmer: Halvor Johan Kolshus, Einar Antonsen og Øistein Heen

Varamedlemmer: Unni Gangnes, Jorun Westerby og Thor Nilsen

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kringle før Jostein Flåøyen holdt et glimrende kåseri med bilder fra Høytorp fort "Fra ruin til kulturminner".

Halvor takket for tilliten og ønsket vel hjem.


2.04.17

August Kleven

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!