På gjengrodde stier med Eidsberg Historielag 


OPPMØTE PÅ SLITU STASJON ONSDAG 14. JUNI KLOKKEN 17.00. TA MED NISTE OG SITTEUNDERLAG.

Vi fortsetter også i år med den tradisjonen å gå på gjengrodde stier i Eidsbergs fine natur, kultur, og historie. I år blir det virkelig å gå så nå skal vi ta beina fatt og spasere i lett terreng, unntatt en ravinedal som det er mange av og vanlig å se i Eidsberg. Vi skal gå den nye «Sletner runden» som den Norske turistforening avd. Indre Østfold har merket. Vi parkerer ved Slitu stasjon og går først på en gammel vei/sti et stykke som vi kan se på et kart fra 1817 som gikk opp til Brennemoen, passerer en plass der en stakkars mann bodde som ble meldt og fikk besøk av politiet. Deretter gjennom skogen og når vi nærmer oss Ruuds Hospital passerer vi flere kulturminner før vi setter kursen mot Garseg og videre tilbake til Sletner. Spaserturen er ca. 4.4 km. og gås onsdag midt i juni. Underveis hører vi litt historikk om gården Sletner med noen av de mange husmannsplassene og stuene og ellers litt annet på turen. I løpet av noen hundre år har det skjedd mange situasjoner, heldigvis er noe av det skrevet ned til glede for oss.Denne siste delen av turen går vi gjennom Sletnerskogen som er fredet på grunn av sin spesiell natur, noen forskjellig trær og planter. Her har vi tenkt å ta kafferasten da det her finnes muligheter for å sitte på noen nedblåste trær og kose oss.Vi håper mange blir med kulturminnekomiteen på leiting etter gamle spor i kulturlandskapet. Fyll bilene og kom. «Det er plass til alle».

Niende utgave av Haakon


Her er niende utgave av Haakon! I år lanserer vi også et bonus hefte: Mysens historie 1901-1907, skrevet av Thomas Vatne. Begge selges i Libris Mysen og på Eidsberg bibliotek. Kr. 200.- per hefte. Løp og kjøp, flotte julegaver!  

STATUE AV J. N. WILSE. 

Historielaget arbeider aktivt med å få på plass en skulptur av Jacob Nicolai Wilse, som var sogneprest i Spydeberg fra 1768 og i Eidsberg fra 1785 til sin død i 23. mai 1801.Skulpuren utformes av billedhugger Bjørn Sørvang Hansen og finansieres  av Eidsberg Sparebank. Skulpturen blir utformet i bronse og monteres på en sokkel av granitt med en innskribsjonsplate i bronse. Statuen vil bli reist på plassen foran Eidsberg bibliotek på Mysen.Formannen i Eidsberg historielag Unni Gangnæs leder komiteen som arbeider med få på plass statuen. Den  vil avduket i mai 2014.Skulpturen er nå ferdig fra kunsknerens hånd og  støpt av Christiania kunst og Metallstøperti. Deretter skal skulpuren få sokkel. Eidsberg kommune står for og bekoster frakt, plassering og opparbeidelse av fundamentet. 


Eidsberg  Historielag med fokus på grunnlovsjubileet 2014.

Det Aggerhusiske Ridende Skarpskytterregiment. 

Pensjonert oberst, Tore Kielland Gransæther og freelancejournalist Øivind Gryteland er foredragsholdere ved Eidsberg Historielags høstmøte torsdag 24 oktober.  Det Aggerhusiske Ridende Jægerkorps (opprettet i 1811) innehadde en ikke ubetydelig rolle i vårt distrikt i 1813 og 1814. 

Våre foredragsholdere kan vise til en sterk Østfoldhistorie for dette korpset som bestod av to regimenter knyttet til Indre Østfold;  Rakkestad og Trøgstad compagnier. Fredriksten festning tjente som flankestøtte for oberst-løytnant Stabells korps på ca 3 900 mann.  I Akershus stod korpset Eidsvolds Næssiske geworbene Compagnie som var kongens ridende jegere - og det Næssiske compagnie. Jegerkorpset fulgte Norges kong Christian Fredrik som eskorte, ordonans og ridende jegere i felt og var en av de få militære avdelinger som kunne vise til fremgang i krigen mot svenskene.

Den danske daværende prins Christian Fredrik gikk i land på Kirkøya på Hvaler klokken seks på morgenen den 21 mai 1813.  Der ble han møtt av sin ridende eskorte som fulgte ham til forlegningen på Fredriksten samme kveld. Foranledningen for den ytterst hemmelige reisen fra Danmark til Norge var å sikre at Norge ikke for noen pris måtte avståes fra Danmark til Sverige.  Stemningen hos nordmennene var sterkt antisvensk.  Høsten 1813 samlet Christian Fredrik sine offiserer til strategimøte på Askim prestegård.  Et resultat av strategien var en vei fra Råde over Svindal som et ledd i Glommalinjen.  Troppene kunne derfor marsjere direkte fra Fredrikstad til Grønsund  og Onstadsund.  Manglene hos troppene var likevel så store at Christian Fredrik nølte med å angripe Sverige.

Kielerfreden som ble sluttet 14 januar 1814 mellom  den tapende part Danmark på den ene side og seierherrene England, Russland og Sverige på den annen krevde handling.   Fra da av skjedde tingene i rask rekkefølge.  Prins Christian Fredrik ville nå vinne tid for et selvstendig Norge med egen grunnlov.  Resultatet ble Riksforsamlingen og Grunnlovserklæringen 17 mai  1814 på Eidsvoll.  Et mesterlig stykke strategi fra Christian Fredrik som den 19 mai avla kongeeden for riksforsamlingen.

Den 25 juli 1814 ga den svenske kronprins Carl Johan ordre om svensk angrep på Norge.  Og nå begynner for alvor Østfoldhistorien om kong Christian Fredrik sitt trofaste Aggerhusiske Ridende Jægerkorps.  Den 3.august reiste kong Christian August til Askim for å stille seg i spissen for sin tropper.  Selv om krigen endte med fullstendig svensk seier 15 august 1814 var det en heltemodig innsats jegerkorpset gjorde  i Østfold.


 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!