Kjære historielagsvenner

Publisert av Dag Mysen den 01.03.22.

27/2-2022

Kjære Historielagsvenner!

Jeg skriver denne hilsenen til dere på en kontrastfylt dag. Hjertet fylles av sorg og fortvilelse over det som skjer med våre europeiske venner i Ukraina. Samtidig kan jeg glede meg over at samfunnet nå gjenåpner og at møteplassene våre kan aktiveres på nytt.

            Nå må ikke fortvilelsen over ulykken som nå vil ramme vårt kontinent hindre oss i å leve livene våre her hjemme sterkt og godt. Vi kan heller gjøre vårt for å forsvare vår arv og våre verdier gjennom å holde i hevd vår historie, våre fortellinger, vårt demokrati og vår kulturarv. Alt dette er biter av felles europeiske verdier som nå forsøkes knust i Ukraina. Det bør motivere oss til å slå ring om det vi akter høyt. Det er en liten bit av dette store og vakre som vi i historielaget er med på å verne, forvalte og formidle videre til nye generasjoner.

            Det nye året har brakt med seg flere forandringer og utfordringer for historielaget. Kommunestyret har lagt på kr 200.000 til sin bevilgning til Østfoldmuseene for driften av Folkenborg museum. Det er gledelig! Men ledelsen i Østfoldmuseene ser ikke dette som stor nok satsning fra Indre Østfold kommune til selv å tørre å satse større på Folkenborg. Derfor har Østfoldmuseene bestemt seg for å lene seg litt tilbake og konsentrere seg om å intensivere vedlikehold av bygninger i 2022. Det er jo bra! Men det betyr at vi i Styret må innrette oss på å ta mer aktivt del i driften av Museet i form av arrangementer og åpningstider. Det betyr igjen at vi trenger å brette ut en større vifte av frivillighet rundt museets drift. Blant annet bør vi sørge for at flere av oss kan bli rustet til å guide besøkende til Museet på selvstendig vis.

            Vi ønsker å bistå våre ansatte Aurora og Erik med å holde museet mest mulig åpent, også i sommertiden. Vi ønsker å gjennomføre skolebesøkene på museet i begynnelsen av juni og Jul på Folkenborg til advent, og ellers gjennomføre arrangementer og foredrag etter evne.

            Vi har som målsetting å få til et større frivillig miljø på museet som kan møtes regelmessig til forskjellige oppgaveområder. Vi har mange utfordringer som vil være interessante og givende å stå sammen med likesinnede om.

            Vi ønsker med andre ord å se på situasjonen mellom oss og Østfoldmuseene som en mulighet til selv å komme mer på banen i museumsdriften, til glede for mange som her vil kunne få en meningsfull arena å bidra på. Vi planlegger en eller flere informasjons- og rekrutterings-kvelder på museet, i samarbeid med våre ansatte og utvalgte spesialister fra Østfoldmuseenes velkvalifiserte mannskap. Vi vil forsøke å forme en vinn/vinn-situasjon som kan skape større slagkraft begge veier.

            Følg med i lokalavisen og på vår facebook-side! Vi vil forsøke å holde dere oppdatert om utviklingen.

            Ellers kan vi melde at også 2021-utgaven av «Haakon» er blitt tatt godt i mot av våre lesere, og at års-tidsskriftet vårt blir satt pris på av flere og flere.

            Arbeidet vårt med Ruge-villaen på Høitorp Fort er så godt som ferdigstilt. Resultatet skal innvies av ordføreren 9. april i nærvær av vel 20 inviterte gjester. Blant dem har forsvarsministeren tilsagt sitt nærvær.

            Det er mulig for lag og foreninger i Indre Østfold kommune å søke om å få legge et møte til Rugevillaen. Noen har allerede bestilt og fått det innvilget. Ellers er villaen blitt et verdifullt representasjonssted for vår nye kommune, samt møtested for kommunens forskjellige lederskap. Vi i Eidsberg Historielag kan benytte villaen i større grad, om ønskelig. Vi planlegger blant annet en åpen dag for lagets medlemmer.
            Torsdagsklubben starter opp andre torsdag hver måned, første gang 10. mars. Historielagets årsmøte er satt til torsdag 7. april kl 19 på Folkenborg museum.
            Dette var alt for denne gangen. Vi ser fram mot vår og lysere tider. Alt godt til dere alle!
           
            Dag Mysen, leder.