For å kjøpe bøker eller hefter, ta kontakt med Reidar Olsen; reidaols@online.no