BLI MEDLEM!

Eidsberg Historielag holder med mange aktiviteter. Vi kan regnes som Folkenborg museums grasrotbevegelse. Vi arbeider med å ta vare gamle bilder, vi skanner arkivet med tanke på gårdshistorien og vi hjelper til på div. arrangement på museet. I tillegg trenger vi noen som kan være med å vedlikeholde uteområdet museet. Ute i bygda merkes husmannsplasser, eller man finner fram til gjengrodde stier. Vi trenger også folk som kan sy kostymer, eller liv i gamle traktorer.

Enten du er ung eller gammel, har Eidsberg Historielag mye å tilby deg. Hvem vet,  kanskje har nettopp du mye å tilføre laget. Uansett om du velger å være aktivt eller passivt medlem, ønsker vi deg velkommen.

 

Med andre ord: Vi har bruk for deg!

 

Ta kontakt med leder Dag Mysen, tlf.: 41434466      e-post: damys@online.no

 

Medlemskontingenten er kr. 200,- pr. person

 

eller kr. 400,- for ektefeller/samboere. (Vi sparer porto).

Du blir samtidig medlem av Østfold Historielag.

Du melder deg inn i Eidsberg Historielag ved å betale medlemskontingenten til bankkonto 1020.20.94622.

Merk sendingen med: Nytt medlem, husk navn og adresse!

Vi vil også gjerne ha telefonnummer og e-postadresse.

Du kan også benytte kontaktskjemaet.