ARKIV- OG GÅRDSHISTORIEGRUPPA

Det er i løpet av nesten 100 år samlet inn utrolig mange opplysninger om gårder og slekter fra hele tidligere Eidsberg kommune. Arbeidet med å sammenstille disse opplysningene er ikke vanskelig, men krever mye arbeid. Det er ikke et vitenskapelig historieverk vi har som mål, men å få synliggjort alle opplysninger vi har. Derfor kan vi fint gjøre dette som dugnadsarbeid.

Ved at vi har Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket som støttespiller kan vi få faglig hjelp ved behov.

Visjonen må være å få gjort alle de opplysningene vi har i arkivet lett tilgjengelig på nett. Kanskje som en app. I tillegg bør det være en skriftlig versjon av gårdshistorien.

Det er svært mange som holder på med slektsforskning, og har egen nettside. En av oppgavene må være å få lenket de som ønsker det sammen med den aktuelle gården de forsker på. Det er også mange gårder som lager sin egen hjemmeside. Det hadde vært flott å kunne lenke hjemmesiden til det aktuelle gnr./bnr.

 

KULTURMINNER

Kulturminnegruppa møtes på Folkenborg hver tirsdag fra klokken 10.00 til 12.00. 

Ansvaret for registrering av kulturminner påhviler kommunen, men Eidsberg Historielag utfører jobben. Den første søken etter kulturminner i Eidsberg startet allerede på 1950-tallet. Dette omhandlet da mest arkeologiske minner. På 1990-tallet foretok noen av historielagets medlemmer skilting av noen tufter etter husmannsplasser, møller etc. da spesielt i Hærland.


I 2006 startet Eidsberg Historielag en mer organisert søken og registrering av arkeologiske og kulturelle minner. Alle tidligere registrerte plasser ble på

nytt oppsøkt. Alle arkeologiske (gravhauger, kokegroper etc.) minner ble plassbestemt ved hjelp av GPS og stedet ble avfotografert.

De kulturelle minnene (husmannsplasser, sager, møller, bruer, demninger etc,) blir også i tillegg skiltet med navn. I den grad det også er mulig å finnehistorier og bilder om stedet, personer som kan ha levd der, blir dette også skrevet og registrert.
Alle disse opplysningene blir lagt inn i en søkbar database. Denne er åpen for alle å bruke. Bruk nettadresse: kulturminnekart.no/ostfold. Her vil du få fram et kart hvor du enten kan skrive inn navnet på stedet du søker eller klikke på et punkt i kartet. Du vil få fram alt som er registrert for stedet; 
posisjon, bilder og tekst.


Hvordan finner vi disse plassene og stedene? Vi har mange muligheter. Vi kjenner navnene på mange plasser, vi har gamle kart (helt tilbake på

1700-tallet) hvor mange plasser kan være inntegnet, vi snakker med gamle kjentfolk og vi har våre metoder for å lete fram steder hvor det kan ha boddfolk.

Å finne ripskjerr, prydbusker eller frukttrær langt til skogs kan være en god indikasjon på at her har det bodd folk.

Å finne stor stein som kan ha vært brukt til grunnmur på ei stue, er også en god indikasjon. Søking med metalldetektor er også et redskap til å finneboplasser og industrielle steder med.

Vi har så langt i arbeidet med å finne fram til steder og historier, hatt god hjelp av kjentfolk. Det er vi fortsatt avhengig av å få og vi ønsker å komme ikontakt med alle som vet om noe, har hørt om noe eller har sett noe. Da vil vi gjerne høre om det og se på det. Gamle bilder og kart er også av stor interesse. Vi regner med at vi fortsatt har noen hundre steder og plasser igjen å få registrert. Selv om det meste i nordøst, nord og nordvest i kommunen er registret, kjenner vi til at det kan være flere uregistrerte plasser i disse områdene. Det gjenstår mye registreringer syd i kommunen. Dette er nok en

jobb som trolig aldri vil bli ferdig. Vet du selv om noe eller kjenner du til personer som kanskje vet noe. Ta kontakt med leder av kulturminnegruppa:

Nils- Johan Undrum på telefon 901 44 706 eller på nett: nundrum@online.no

Det er av stor historisk verdi at vi får lokalisert og registrert dette for ettertiden, før det går helt i glemmeboken. Dette for at etterslekten blir gjort kjent med hvor og hvordan folk levde ett, to og tre-hundre år tilbake i tiden.


Man kan finne kulturminner på nett ved gå til: 

http://www.kulturminnekart.no/ ostfold/

ller Wikipedia, liste over kulturminner i Eidsberg: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kulturminner_i_Eidsberg


PÅ GJENGRODDE STIER

Et av de mest populære og spennende arrangementer Eidsberg Historielag står for, er "På gjengrodde stier". Dette har vært ett årlig arrangement siden1993. Dette er et vellykket tiltak som samler folk til et sosialt og hyggelig lag med historisk undertone. Underveis på turene blir det fortalt mange historier og skjebner som det er verd å ta vare på for ettertiden. De siste årene har turene vårt arranger i samarbeid med Askim Turlag.

 

 REGISTRERING AV GAMLE BILDER

Billedregistreringsgruppa møtes hver tirsdag kl 10-12 på Folkenborg.

Ei gruppe bestående av 

- Jorun Westerby (924 82 308)

- Arvid Kolstad (90654605)

- Tove Krokeide (957 51 445)

tar imot gamle bilder fra Eidsberg for scanning, beskrivelse, digital registrering og arkivering. Vårt digitale arkiv består etter hvert av mange over tusen gamle bilder, som vil være bevart for ettertiden. Bildene legges inn med beskrivende tekst. Denne kan siden benyttes til å søke på for å finne  igjen bildene. Et langsiktig mål er å gjøre bildene tilgjengelig på Eidsberg historielags WEB-sider. Vi har også mottatt ca. 1500 fotografier av gjenstander og beskrivelser fra Erling Mustorps samlinger.

Gruppa møtes og kan treffes hver tirsdag kl 10-12 i annen etasje på Kirkebylåven. Der tar de imot og digitaliserer bilder fra medlemmer og andreinteresserte. 

De som måtte være i besittelse av interessante bilder, nye eller gamle, oppfordres til å ta kontakt med gruppa for å få bildene registrert og arkivert. Bildene leveres selvsagt tilbake etter at dette er gjort. Eieren kan også reservere seg mot at bildene blir benyttet til andre formål.

Ta med deg bilder og kom til museet ! "Gamle" bilder vil alltid være av interesse for ettertiden!

 

 SLEKTSGRANSKING

Lurer du på hvem dine forfedre er, hvor de kommer fra, hva har de drevet med? Hvem er dine slektninger? Kanskje de bor ved siden av deg uten at duer klar over det. Stiller du deg disse spørsmålene blant mange andre, da bør du begynne med slektsgransking. Slektsgransking er en spennende og interessant hobby du kan drive med. Dersom du skal granske på internett, hvilket de fleste gjør i dag, kan du drive med dette når det passer deg. Dette er en hobby for alle aldersgrupper.

Kanskje du allerede er en slektsgransker, hva vet vi. Uansett om du er nybegynner eller allerede driver med slektsgransking, ta kontakt med oss i Eidsberg Historielag. (kontaktnavn ser du nedenfor). Er du nybegynner kan vi hjelpe deg å komme i gang. Vi kan vise deg hvor du skal lete, hvordan du bør legge opp granskingen og ikke minst hvordan du bør ta vare på og systematisere de opplysningene du etter hvert finner.

Er du allerede en slektsgransker, kan vi kanskje hjelpe deg med gode tips dersom du står fast eller det er opplysninger du ikke finner.

Kontakt oss gjerne på e-mail eller telefon, så hjelper vi deg gjerne med å finne dine forfedre i Eidsberg eller tips om hvordan du kan søke selv. Bor du i Indre Østfold, kan vi kanskje avtale å treffes på Folkenborg Museum for en slektsgranskerprat.

Vi, er flere personer med mange års erfaring innen slektsgransking;

Øivind Larsen

 

TORSDAGSKLUBBEN

TORSDAGSKLUBBEN møtes hver 2. torsdag i måneden klokken 10.00-12.00 på Folkenborg.

Det var Karl Ole Engen som tok initiativet til å starte Torsdagsklubben, og det første møtet ble holdt 19. oktober 2006. Torsdagsklubben er en uhøytideligsosial samling uten fast innhold, møtene holdes 2. torsdag i måneden kl.10.00 i Kirkebylåven på Folkenborg Museum. Meningen med klubben er at hver og en kan bidra med det de har og fortelle av historier fra mer eller mindre svunne tider, ellers er det kaffe med noe å bite i, i tillegg til lystig prat og morsomme historier. Du er hjertelig velkommen til Torsdagsklubben.

 

TURKOMITEEN

 Komiteen arrangerer årlig i begynnelsen av august en tur for medlemmer av Eidsberg Historielag og andre interesserte.