1. Innholdsfortegnelse

2. Forside

3. Forord

4. Gamle veifar i Eidsberg

5. Karl Johans «kongevei» gjennom Eidsberg bygget 1818-1828

6. Lekum – Onstad sund

7. Mulige alternativer for å komme fra Glomma til Øyeren

8. En av de eldste veiene vi kjenner til fra Christiania til Stockholm gjennom Eidsberg

9. Kirkeveien fra Havnås i Trøgstad til Hærland kirke

10. Hovedveien fra «Mysi» (Mysen) til Havnås i Trøgstad

11. Veien fra Hærland til Trømborg

12. Kirkeveien fra Lilleng i Trømborg til Kjeserud i Hærland

13. Gammel vei fra Rakkestad til Trømborg/Mysen

14. Fra Heen til «Lilleschoer» Lilleskjør

15. Fra Homstvet, Berger og Bjørnstad til Melleby

16. Veier til og fra Hedemarken

17. Fra Berger til Dal

18. Fra Dal til både Trøgstad, Høland og Hærland

19. Fra Dal og sørover

20. Veier sørover fra Hedemarken

21. Veier fra (Eljeton) Elgetun, Myrseter og videre

22. Fra Bjerke ved Lundebyvannet til Kallak/Ørje

23. Vei fra Sekkelsten i Askim og østover

24. Fra Kråka til Sulerud

25. Fra Bekkevar til Lekum

26. Fra Slitu til Fusk

27. Flere veier fra Slitu

28. Fra Steinbråtan via Brennemoen og Østreng til Momarken, og Østreng til Folkenborg

29. Fra Morkampen til Haug eller til Grøpopp

30. Fra Ås/Fjøs til Folkenborg – Fra Holene til Narvestad

31. Vinterveier i Eidsberg/Hærland

32. Fra Trømborg til Dynjan

33. Den eldste hulveien gjennom Eidsberg fra Mysen til Grønsund

34. Fra Haga til Trømborg kirke

35. Fra Mysii – Mysen til Trømborg kirke, og fra Folkenborg og sørover

36. Kirkeveien mellom Eidsberg kirke og Trømborg kirke

37. Gammel hulvei retning øst / vest, nord i Hærland

38. Heen – (Lilleschoer)Lille-Skjør

39. Fra Svenneby til Koll

40. Fra Skjeppe til Botten

41. Fra Skjeppe til Knoll

42. Heen og østover til Trømborg kirke

43. Fra Rånås og sørover

44. (Skokulstad) Skikkulstad til Eidsberg kirke

45. Fra Skikkulstad, Brennemoen og sørover til Berg

46. Fra (Lynge) Lødengen til Finnehuset

47. Fra Filtvet til Finnehuset

48. SkikkulstadKleven – Eidsberg kirke

49. Fra Heen søndre og nordover

50. Pytt

51. Biltveten

52. Heen søndre og sørover

53. Stompeslett

54. (Kieve) Kjeve

55. Fra Grøterud til Langbråten og Torp

56. Torp

57. Lislerud

58. Fra Brennemoen til Folkenborg og videre sørover

59. Den nye traséen fra 1857 gjennom Askim og Eidsberg

60. Hvor ble så den nye veistrekningen anlagt

61. Rustad – Hallingstorp – Fanghullet – Skårer

62. Kjeserud – Skårer – Skollingsborg – Faulie – Hemerighytta

63. Solberg til Baggetorp – Østby - Skaugen og Slora

64. Tre muligheter for å komme til «Gryny» Grini øst, og Grini vest

65. Brattfoss  til «Kullevandet» Kulevannet

66. Fra havet til Øyeren

67. Skallaksky u. Nord-Moen

68. Husmannen på Sørengas tur til mølla

69. Fra Trømborg til Susebakke

70. Skofterudberget rundt, med en varde på det høyeste punktet

71. Mysen

72. Fra Trømborg kirke til Eidsberg kirke «kirkeveien»

73. Fra «Mysi», Mysen til Moe-Market, Momarken

74. Fra Momarken - Langbrekke til Skrikerud i Trøgstad

75. Fra Momarken via Langbrekke til Trara-Torper og Ulverud

76. Fra plassen Ulverud, via «Haugtomt», Høitomt, Til «Hollonne» Holone

77. Holone, «Aasengen» Åsengen til «Waaler» Våler

78. Høyekroken

79. Fra Lekum til «Ledengsrud, Ledingsrud

80. Fra Ledingsrud til n. Torkilsrud - Kampenes

 

 

 

Klikk på filene under for å se innholdet: