Siden er under konstruksjon.


Alle utgivelser  kan søkes i nettbiblioteket her: https://www.nb.no/


Østfold historielaghttp://ostfoldhistorielag.org/

Varteig historielaghttp://www.varteig-historielag.no/2014.05.22-1000bilder.html

Trøgstad historielaghttp://www.trogstadhistorielag.no/
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie bind I,  1959 av Helge Frøyset

https://www.nb.no/items/3e8563a879eef1dbed70c151bba70357?page=5&searchText=Haakon,%20eidsberg%20historielag

Bygdebok for Eidsberg. Bygdehistorien 1537-1800. Av Gunnar Rudi, 1966.

https://www.nb.no/items/ae0388b8cf4485f436bac4a257c4c0bf?page=5&searchText=Eidsberg

Bygdebok for Eidsberg. Bygdehistorien 1800-1940. Av Sigurd Senje. En kort oversikt 1940-1965 av Erik Aarsund. 1970

https://www.nb.no/items/f13efc09fcbec875afd26dbee1babbe4?page=5&searchText=Eidsberg

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie bind II, 1986 av Helge Frøyset: 

https://www.nb.no/items/f0f6581021a134bd8c55e94a9048370e?page=3&searchText=Haakon,%20eidsberg%20historielag

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie bind III, 1994 av Helge Frøyset

https://www.nb.no/items/bf11c35214d3f1da59032aa45524dfb0?page=5&searchText=Haakon,%20eidsberg%20historielag

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie bind IV, 1994 av Helge Frøyset

https://www.nb.no/items/38bcc3776ed510c4e40d90e8f3da345e?page=5&searchText=Eidsberg


Norske Gardsbruk, bind II, 1984.

https://www.nb.no/items/e07421f02702738e3207b9d2fb1d41a0?page=5&searchText=Eidsberg

Norske Gardsbruk, bind IX, 1987.

https://www.nb.no/items/89af42cc04609458cdf879f88e90866a?page=5&searchText=Eidsberg


Østfolddomen. Et festskrift i anledning Eidsberg Kirkes 750-års jubileum

https://www.nb.no/items/944d32c0ae71ac5da484c13d87458a5c?page=0&searchText=Eidsberg


Fra vannhjul til avansert teknologi. Hakon Koht-Norbye 1993

https://www.nb.no/items/7002820d58b2b6ff2f33698996d3b6b7?page=1&searchText=Eidsberg

Eidsberg gjensidige Brannkasse 1896-1996. Hakon Koht-Norbye 1996

https://www.nb.no/items/3f669d54f695cba0bfc5897b3b9790c4?page=1&searchText=Eidsberg

Fra krig til fred. 1940-45. Hakon Koht-Norbye 1999

https://www.nb.no/items/090ba8e4de2862f3633860b8e4b518e5?page=5&searchText=Eidsberg